Комарнівська територіальна громада
Львівська область, Львівський район

Про затвердження ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку на території Комарнівської міської ради на 2022 рік

Дата: 17.12.2021 14:28
Кількість переглядів: 844

 GERB5_1

УКРАЇНА               

К О М А Р Н І В С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

Л Ь В І В С Ь К О Г О   Р А Й О Н У

Л Ь В І В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

восьма  сесія   восьмого  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 25 червня 2021 року                                                                           № 521

 

 

Про затвердження ставок земельного податку

та пільг із сплати земельного податку на території

Комарнівської міської ради на 2022 рік

 

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Розділу І та ст.ст. 269-289 Розділу ХІІ Податкового кодексу України, відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Держкомзему України від 23.07.2010 р. №548, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, міська рада

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити на території Комарнівської міської ради на 2022 рік:

1.1. Ставки земельного податку згідно з додатком 1.

1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до п. 284.1 ст.284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

1.3. Положення про плату за землю на території Комарнівської міської ради згідно з додатком 3.

2. Забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Комарнівської міської ради та в друкованих засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально­-економічного розвитку, торгівлі, підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва (В.Андрушко), земельних відносин, природокористування, екологічних питань, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (М. Крук).

 

 

 

              Секретар ради                                                           І.Вовк

Додаток 2

до рішення Комарнівської міської ради

         від 25 червня 2021 р.  № 521

 

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних  осіб, наданих

відповідно до п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України,

із сплати земельного податку.

Пільги вводяться в дію з 01.01.2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

          4620910400       Комарнівська міська рада, м.Комарно

 

Група платників, категорія/цільове призначення

земельних ділянок

Розмір пільги

(відсотків суми податкового

зобов’язання за рік)

 

1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

          1.1. Від сплати податку звільняються:

1.1.1. інваліди першої і другої групи;                                               100

1.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше                         100

дітей віком до 18 років;

1.1.3. пенсіонери (за віком);                                                               100

1.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється                    100

дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії

їх соціального захисту”;

1.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які                         100

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1.1. поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

1.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

1.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більше 0,25 гектара, у містах - не більше 0,1 гектара;

1.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,1 гектара;

1.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

1.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

1.3 Від сплати земельного податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток паїв в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

1.4. Якщо фізична особа, визначена п. 1.1, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у дозвільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 

2.Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

          Від сплати земельного податку звільняються:

2.1. органи державної влади та органи місцевого                                             100         

самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи

та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації,

лікування та оздоровлення хворих, Збройні Сили України,

 військові формування, які повністю утримуються за рахунок

коштів державного або місцевих бюджетів;

2.2. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських                             100

об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських

об’єднань осіб з інвалідністю;

2.3. громадські об’єднання осіб з інвалідністю України,                                 100

підприємства та організації, які засновані громадськими

об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських

об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю,

де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб

з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить

не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних

працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких

осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш

як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські об’єднання осіб з інвалідністю, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

2.4. бази олімпійської та параолімпійської підготовки,                             100

перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

2.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади                                 100

незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади

культури, науки (крім національних та державних дендрологічних

парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної

культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів

державного або місцевих бюджетів;

2.6. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні                            100

заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі

санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які

знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій,

що є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру

неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких

підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових

установ та організацій декларація подається платником податку

протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується

починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося

виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

2.7. державні та комунальні центри олімпійської підготовки,                  100

школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я

населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,

дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської

підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі

спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-

спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених

підрозділів, що є неприбутковими і внесені контролюючим органом

до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки,

на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких

установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій,

декларація подається платником податку протягом 30 календарних

днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця,

наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру

неприбуткових установ та організацій; 

2.8. заповідники, в тому числі історико-культурні, національні               100

природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної

та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади,

дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні

урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

 

          3. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

          Не сплачується податок за:

3.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

3.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

3.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

3.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

3.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

3.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

3.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов”язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

3.8.  земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

 

Секретар ради                                                                     І.Вовк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення Комарнівської міської ради

          від 25 червня 2021 р.  № 521

 

ПОЛОЖЕННЯ

про плату за землю

 

Загальні положення

Податок встановлюється на підставі ст. 10 Розділу І та ст.269-289 Розділу ХІІ Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (зі змінами та доповненнями).

 

1. Платниками земельного податку є:

-  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

-  землекористувачі.

 

2. Об’єктами оподаткування земельним податком є:

- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

- земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3. Базою оподаткування земельним податком є:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку встановленого Податковим кодексом України;

- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

4. Ставка земельного податку за земельні ділянки,

нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

          4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі  3,0 відсотка для юридичних осіб та 2,0 відсотка для фізичних осіб від їх нормативної грошової оцінки, а саме по наступних видах цільового призначення:

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

- для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування;

- для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ;

- для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури;

- для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування;

- для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, підприємств, що пов’язані з користуванням надрами;

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств;

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води);

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, морського транспорту, річкового транспорту;

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства;

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту;

- для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту;

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій;

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту;

- для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій;

- для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку;

- для  розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку;

- для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій;

- для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії;

- для індивідуального дачного будівництва та колективного дачного будівництва.

 

4.2. Ставка податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а саме по наступних видах цільового призначення:

- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- для ведення фермерського господарства;

- для ведення особистого селянського господарства;

- для ведення підсобного сільського господарства;

- для індивідуального садівництва;

- для колективного садівництва;

- для городництва;

- для сінокосіння і випасання худоби;

- для дослідних і навчальних цілей;

- для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства;

- для надання послуг у сільському господарстві;

- для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції;       

- для іншого сільськогосподарського призначення.

 

4.3. Ставка податку за земельні ділянки оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а саме по наступних видах цільового призначення:

 • для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів;
 • для розробки родовищ природних лікувальних;
 • для інших оздоровчих цілей;
 • для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 для збереження та використання земель природно-заповідного фонду;
 • для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення;
 • для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту;
 • для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини;
 • для розміщення та обслуговування музейних закладів;
 • для іншого історико-культурного призначення;
 • для цілей підрозділів 08.01 – 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду;
 • для сінокосіння.

 

4.4. Ставка податку за земельні ділянки громадської забудови під закладами комунального обслуговування, землями водного фонду встановлюється у розмірі 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки за наступними видами цільового призначення:

- для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування;

 • для експлуатації та догляду за водними об’єктами;
 • для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами;
 • для експлуатації та догляду за смугами відведення;
 • для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами;
 • для догляду за береговими смугами водних шляхів;
 • для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей;
 • для проведення науково-дослідних робіт;
 • для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд;
 • для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів;
 • для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду.

 

4.5. Ставка податку за земельні ділянки житлової забудови в межах населених пунктів, в тому числі зайняті житловим фондом, встановлюється для юридичних та фізичних осіб у розмірі 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки, а саме по наступних видах цільового призначення:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);

- для колективного житлового будівництва;

- для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

- для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання;

- для іншої житлової забудови.

- для будівництва індивідуальних гаражів;

- для колективного гаражного будівництва.

 

4.6. Ставка податку за земельні ділянки зайняті водоймами, наданими для виробництва рибної продукції – рибогосподарських потреб для юридичних та фізичних осіб встановлюється у розмірі 3,0 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

 

4.7. Ставка податку за земельні ділянки загального користування, в тому числі зайняті автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, землі запасу, резервного фонду встановлюється у розмірі 1,0 відсотка від нормативної грошової оцінки.

 

          4.8. Ставка податку за земельні ділянки всіх категорій, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім держаної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

5.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 5,0 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, крім земельних ділянок:

- сільськогосподарського призначення, в тому числі під сільськогосподарськими угіддями та для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування – у розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

- водного фонду для експлуатації та догляду за водними об’єктами, для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами, для експлуатації та догляду за смугами відведення, для експлуатації та догляду за гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами і каналами, для догляду за береговими смугами водних шляхів, для сінокосіння, для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, для проведення науково-дослідних робіт, для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд – у розмірі 1,5 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

- загального користування, в тому числі зайняті автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, землі запасу, резервного фонду – у розмірі 1,0 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

         

6. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком.

6.1. Податок за лісові землі складається із земельного податку та рентної плати, що визначається Податковим кодексом.

6.2. Ставка податку за земельні ділянки лісових земель, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а саме по наступних видах цільового призначення:

- для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг;

- для іншого лісогосподарського призначення.

6.3. Ставка податку за земельні ділянки лісових земель, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюється у розмірі 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області, а саме по наступних видах цільового призначення:

- для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг;

- для іншого лісогосподарського призначення.

6.4. Ставка податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі 1,0відсоткавід їх нормативної грошової оцінки.

6.5. Ставка податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, розташовані за межами населених пунктів і нормативна грошова оцінка яких не проведена, встановлюється  у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

 

 

7.Особливості оподаткування платою за землю

          7.1. Міська рада встановлює ставки земельного податку та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території, та  до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

          7.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року, податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому втрачено це право.

          7.3. Якщо платники податку, що користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

8. Податковий період для плати за землю

          8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

          8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

9. Порядок обчислення плати за землю

          9.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

          9.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим Кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

          9.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

          9.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року обєкта та/або бази оподаткування, платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

          9.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючим органом, який надсилає (вручає) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному Податковим Кодексом України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника –фізичної особи до іншого протягом календарного року ,контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним) .Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу для проведення звірки даних щодо:

 • розміру, площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;
 • права на користування пільгою із сплати податку;
 • розміру ставки земельного податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

          9.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території, кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває в спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває в спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

10. Строк сплати плати за землю

          10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

          10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводиться контролюючим органом щороку до 1 травня.

          10.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

          10.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

          10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

          10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території, сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

          10.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

          10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами), з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

11. Порядок зарахування до бюджетів плати за землю

            11.1 Земельний податок зараховується до місцевого бюджету в порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

 

12. Контроль за повнотою правильності та своєчасності плати за землю.

12.1. Контроль за повнотою правильності та своєчасності сплати земельного податку здійснює контролюючий орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

 

 

Секретар ради                                                                              Іван Вовк

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень