Комарнівська територіальна громада
Львівська область, Львівський район

Бюджетний регламент

                                                          

Фото без опису

 

УКРАЇНА

КОМАРНІВСЬКА МІСЬКА рада

ЛЬВІВСЬКОГО району Львівської області

Виконавчий комітет

рішення

 

від    27 квітня 2021 року

 Комарно

№        21

 

 

Про затвердження Бюджетного регламенту

проходження бюджетного процесу

Комарнівської міської ради

 

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу в  Комарнівській міській раді (додаток додається).

2. Установити, що:

2.1. Відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік» (№ 553-IX від 13.04.2020 року) положення розділу ІІ Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в  Комарнівській міській  раді застосовуються починаючи з 1 січня 2021 року.

2.2. У 2021році прогноз бюджету  Комарнівської міської ради  на 2022-2023 роки складається  відповідно до прогнозних та програмних документів .

3. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

 

 

Виконуючий повноваження міського голови секретар ради                       Іван Вовк

 

 

Додаток 1

 

 ПЛАН ЗАХОДІВ

із складання прогнозу  Комарнівського міського бюджету на 2022 роки

 

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

 1.  

Здійснення аналізу виконання  міського бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету

Травень-червень

Фінансовий   відділ

 1.  

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів про складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету 

До 1 червня

Фінансовий відділ

 1.  

Надання  фінансовому відділу основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий  період

До 10 червня

Виконавчий комітет  міської ради

 1.  

Надання    Фінансовому відділу інформації щодо чисельності населення

До 10 червня

Виконавчий комітет міської ради

 1.  

Підготовка та подання   Фінансовому відділу Комарнівської міської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу міського бюджету

 

До 15 червня

Головні розпорядники коштів

 1.  

Прогнозування обсягів доходів міського бюджету, визначення обсягів фінансування міського бюджету, повернення кредитів до міського бюджету та орієнтовних граничних показників видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету на середньостроковий період  на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та  території, аналізу виконання міського  бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах

До 25 червня

Фінансовий відділ

 1.  

Підготовка та внесення змін до показників прогнозу  міського бюджету  на 2022-2023 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6

До 1 липня

Фінансовий відділ

 1.  

Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період

До 5 липня

Фінансовий   відділ

 1.  

Надання   фінансовому відділу пропозицій до прогнозу  бюджету  Комарнівської  міської ради

До 15 липня

Головні розпорядники бюджетних коштів

 1.  

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу  міського бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам  видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету і вимогам доведених інструкцій

До 25 липня

Фінансовий відділ

 1.  

Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу  міського бюджету

До 5 серпня

Фінансовий відділ, головні розпорядники бюджетних коштів

 1.  

Доопрацювання прогнозу  міського бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, виконавчого органу міської  ради

До 12 серпня

Фінансовий відділ

 1.  

Подання  прогнозу  міського бюджету до виконавчого комітету міської  ради

 

До 15 серпня (граничний термін)

Фінансовий відділ

 1.  

Розгляд та схвалення прогнозу міського  бюджету

До 1 вересня (граничний термін)

Міська рада, виконавчий комітет міської ради

 1.  

Подання прогнозу  міського бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Комарнівської  міської ради  для розгляду у порядку, визначеному радою

У п’ятиденний строк після його схвалення (не пізніше  6 вересня)

Міська рада, виконавчий комітет міської ради

 1.  

Супровід розгляду питання щодо прогнозу міського бюджету постійними комісіями  Комарнівської міської ради та на пленарному засіданні міської ради у порядку, визначеному радою

Відповідно до Регламенту ради

Представники міської  ради , виконавчого комітету міської  ради, головних розпорядників бюджетних коштів

 

Додаток 2

 

 ПЛАН  ЗАХОДІВ

із складання проєкту  міського бюджету Комарнівської міської ради

 на 2022-2023 рік

 

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

 1.  

Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності міського бюджету (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення)

У терміни, визначені Мінфіном

Фінансовий відділ

 1.  

Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів

У терміни, визначені галузевими міністерствами

Виконавчий комітет міської ради

 1.  

Доведення до головних розпорядників  бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту міського бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном

Друга половина серпня

Фінансовий  відділ

 1.  

Підготовка проєкту рішення , виконавчого органу місцевої ради щодо створення робочої групи з питань складання проєкту міського бюджету

Друга половина серпня

Фінансовий відділ

 1.  

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті міського бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;

- методики їх визначення

 

Одноденний термін після отримання від Мінфіну, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Фінансовий відділ

 1.  

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

- інструкції з підготовки бюджетних запитів;

- граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;

- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів 

Друга половина вересня

Фінансовий відділу

 1.  

Організація  роботи з  розробки бюджетних запитів

Жовтень

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

 1.  

Подання бюджетних запитів  до Фінансового відділу Комарнівської міської ради

Друга половина жовтня

Головні розпорядники бюджетних коштів

 1.  

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту  міського бюджету

Жовтень

Фінансовий  відділ

 1.  

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні

Одноденний термін після отримання від Мінфіну, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Фінансовий відділ

 1.  

Доведення виконавчим органам міської ради відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я

У триденний строк з дня отримання таких документів від Мінфіну

Головні розпорядники коштів

 1.  

Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проєкту міського бюджету

Жовтень-листопад

головні розпорядники коштів Фінансовий відділ

 1.  

Підготовка проєкту рішення  Комарнівської міської ради  про  міський бюджетз додатками згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання місцевій державній адміністрації, виконавчому органу місцевої ради

До 17 листопада

Фінансовий відділ

 1.  

Схвалення проєкту рішення  Комарнівської міської ради про  міський бюджет

До 22 листопада

виконавчий орган міської ради

 1.  

Направлення схваленого проєкту рішення  Комарнівської міської ради  про міський бюджет

 

 

У 2-денний термін після схвалення

виконавчий комітет міської ради

 1.  

Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб

не пізніше ніж через три робочі дні після подання місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет

Головні розпорядники коштів

 1.  

Оприлюднення  проєкту рішення   про  міський бюджет, схваленого міською радою

Не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради

 виконавчий орган міської ради

 1.  

Доопрацювання проєкту рішення   Комарнівської міської ради про  міський бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні

Грудень

Фінансовий відділ

 1.  

Супровід розгляду проєкту рішення  Комарнівської  міської ради про  міський бюджет

Відповідно до Регламенту ради

Представники виконавчого органу міської ради, фінансового відділу, головних розпорядників бюджетних коштів

 1.  

Оприлюднення  рішення  Комарнівської міської ради  про  міський бюджет на плановий рік у газеті

В 10-денний термін з дня прийняття

виконавчий комітет міської ради

 

Примітки:

* наведено рекомендовані терміни виконання заходів із урахуванням строків, визначених Бюджетним кодексом України, по кожному заходу конкретні терміни визначаються індивідуально для відповідного місцевого бюджету при затвердженні плану заходів;

** зазначається конкретна назва органу, структурного підрозділу місцевого органу влади, який відповідальний за виконання певного заходу відповідно до його повноважень

 

Додаток 3

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо виконання   Комарнівського міського бюджету

 

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

 1.  

Погодження мережі розпорядника коштів Комарнівського міського бюджету (реєстру змін до мережі)

До 15 грудня та до 20 грудня року, що передує плановому

Фінансовий відділ, головні розпорядники бюджетних коштів

 1.  

Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про державний бюджет (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про державний бюджет)

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України

Фінансовий відділ, виконавчий комітет

міської ради

 1.  

Затвердження та направлення до органу Казначейства тимчасового розпису бюджету (до затвердження розпису бюджету).

Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису

До 30 грудня

Фінансовий відділ

 1.  

Доведення до Фінансового відділу показників міжбюджетних трансфертів згідно із затвердженим розписом державного бюджету

У дводенний строк з дня отримання розпису

Територіальний орган Казначейства

 1.  

Доведення до головних розпорядників лімітних довідок про бюджетні асигнування

Двотижневий строк з дня прийняття рішення про місцевий бюджет

Фінансовий відділ

 1.  

Подання Фінансовому  відділу  уточнених проєктів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених  п. 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

 1.  

Затвердження розпису бюджету.

Подання розпису до територіального органу Казначейства

Місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет

Фінансовий відділ

 1.  

Доведення до головних розпорядників коштів  витягів із розпису бюджету

 

У одноденний строк з дня затвердження розпису

Фінансовий відділ

 1.  

Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду місцевого бюджету

Два рази на           тиждень (вівторок,четвер)

Фінансовий відділ

 1.  

Подання головними розпорядниками бюджетних коштів заявок на виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань

За один день до підготовки розпорядження про виділення коштів

Головні розпорядники бюджетних коштів

 1.  

Затвердження за погодженням з  Фінансовим відділом паспортів бюджетних програм

 

Фінансовий відділ, головні розпорядники бюджетних коштів

 1.  

Надання  фінансового відділу інформації про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, податкового боргу та надмірно сплачених до  Комарнівської міської ради  податків і зборів

Щомісячно до 10 числа

Орган, що контролює справляння надходжень до бюджету

 1.  

Зведення планових показників місцевих бюджетів у грошовому виразі та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ

У терміни, визначені Мінфіном

Департамент фінансів/фінансове управління обласної/районної державної адміністрації

 1.  

Подання до фінансового відділу узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм

Протягом 30 днів  після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

Головні розпорядники бюджетних коштів

 1.  

Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського

 

Фінансовий відділ

 1.  

Внесення змін до рішення  Комарнівської міської ради  про міський бюджет (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України)

до 25 числа кожного місяця

Фінансовий відділ

 1.  

Внесення змін до розпису  міського  бюджету

У тижневий строк після внесення змін до бюджету

Фінансовий відділ

 1.  

Проведення аналізу стану виконання міського бюджету на підставі квартальної звітності

У тижневий строк після отримання звіту

Фінансовий відділ

 1.  

Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до квартального звіту про виконання  міського  бюджету

У двотижневий строк після отримання звіту

Фінансовий  відділ

 1.  

Подання квартального звіту про виконання міського бюджету до Комарнівської міської ради

До 1 червня

До 1 вересня

До 1 грудня

 

 1.  

Оприлюднення інформації, визначеної статтею 28 БКУ, з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»:

 • рішення  про внесення змін до рішення про  міський бюджет;
 • інформації про виконання міського  бюджету

 

Учасники бюджетного процесу

 1.  

Інформування громадськості з питань використання коштів  міського бюджету та її участь у бюджетному процесі із застосуванням відповідних механізмів

 

Фінансовий відділ, головні розпорядники бюджетних коштів

 

 

Примітки:

* наведено рекомендовані терміни виконання заходів із урахуванням строків, визначених Бюджетним кодексом України, по кожному заходу конкретні терміни визначаються індивідуально для відповідного місцевого бюджету при затвердженні плану заходів;

** зазначається конкретна назва органу, структурного підрозділу місцевого органу влади, який відповідальний за виконання певного заходу відповідно до його повноважень.

Додаток 4

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

із організації роботи з підготовки річної звітності про виконання _________ бюджету за _______ рік

 

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

 1.  

Визначення та доведення до головних розпорядників коштів графіку подання зведеної річної звітності та консолідованої фінансової звітності

З урахуванням термінів, визначених Мінфіном

Територіальний орган Казначейства

 1.  

Доведення до фінансового органу графіку надання річної звітності про виконання _______ (назва бюджету)

З урахуванням термінів, визначених Мінфіном

Територіальний орган Казначейства

 1.  

Підготовка та подання фінансовому органу річної звітності про виконання місцевого бюджету

Відповідно до графіку

Територіальний орган Казначейства

 1.  

Подання фінансовому органу звітів про виконання паспортів бюджетних програм

У терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності

Головні розпорядники коштів

 1.  

Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання _______ (назва бюджету)

З урахуванням термінів, визначених Мінфіном

Фінансовий орган

 1.  

Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання місцевих бюджетів (району, міста обласного значення, області)

З урахуванням термінів, визначених Мінфіном

Відповідний місцевий фінансовий орган

 1.  

Підготовка річного звіту по мережі, штатах і контингентах

З урахуванням термінів, визначених Мінфіном

Фінансовий орган

 1.  

Зведення річного звіту по мережі, штатах і контингентах (по району, місту обласного значення, області)

З урахуванням термінів, визначених Мінфіном

Відповідний місцевий фінансовий орган

 1.  

Подання річного звіту про виконання місцевих бюджетів області, річного звіту по мережі, штатах і контингентах та пояснювальної записки Мінфіну

У терміни, визначені Мінфіном

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

 1.  

Опублікування інформації:

- про виконання _____ (назва бюджету) за підсумками року;

- про час і місце публічного представлення такої інформації.

До 1 березня

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

 

 1.  

Подання річного звіту про виконання _____ (назва бюджету) до _______ (назва ради)

До 1 березня

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

 1.  

Публічне представлення інформації про виконання _____ (назва бюджету) за підсумками року

До 20 березня

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

 

 1.  

Супровід річного звіту під час його розгляду комісією з питань бюджету ________ (назва ради)

Відповідно до  Регламенту ради

Представники місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради, місцевого фінансового органу, головних розпорядників бюджетних коштів

 

 1.  

Прийняття _________ (назва ради) рішення щодо річного звіту про виконання _____ (назва бюджету)

Відповідно до  Регламенту ради

Місцева рада

 1.  

Оприлюднення рішення _______ (назва ради) щодо річного звіту про виконання _____ (назва бюджету)

В десятиденний строк після прийняття рішення

Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради

 

Примітки:

* наведено рекомендовані терміни виконання заходів із урахуванням строків, визначених Бюджетним кодексом України, по кожному заходу конкретні терміни визначаються індивідуально для відповідного місцевого бюджету при затвердженні плану заходів;

** зазначається конкретна назва органу, структурного підрозділу місцевого органу влади, який відповідальний за виконання певного заходу відповідно до його повноважень

 

 

 

УКРАЇНА

 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

 

 КОМАРНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ

 

 

від    .  . 2021року                        м.Комарно                                            № 07

 

                                                                                  

Про затвердження Інструкції

щодо складання прогнозу

місцевого бюджету

                                                                                            

На виконання статті 751 Бюджетного Кодексу України, керуючись Положенням про Фінансовий відділ Комарнівської міської ради Львівської області:

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Затвердити Інструкцію щодо складання прогнозу місцевого бюджету Комарнівської міської ради, що додається.

 

2. Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Комарнівської міської ради.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник                                                                                  Степан ПОПКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

   Наказом фінансового відділу                                           

                                                                  Комарнівської міської ради

                                                    Львівської області
                                                            червня 2021 року № 7

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо складання прогнозу місцевого бюджету

Комарнівської міської ради

І. Загальні положення

 

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до абзацу другого частини першої  статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс).

 

2. Ця Інструкція регламентує основні положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету Комарнівської міської ради (далі – місцевий бюджет), правила оформлення прогнозу місцевого бюджету, порядок заповнення Типової форми прогнозу місцевого бюджету та додатків до неї.

 

3. У цій Інструкції терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.

 

4. Прогноз місцевого бюджету складається з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також відповідно до особливостей складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів, доведених Мінфіном.

 

5. Прогноз місцевого бюджету складається з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.

 

6. У прогнозі місцевого бюджету зазначаються дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків і кредитування місцевого бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про місцевий бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період).

 

7. Усі вартісні показники прогнозу місцевого бюджету в національній валюті наводяться у гривнях, з округленням до цілого числа, в іноземній
валюті – у відповідних грошових одиницях та у гривневому еквіваленті відповідної грошової одиниці згідно з курсом Національного банку України.

 

8. У прогнозі місцевого бюджету код та найменування:

місцевого бюджету зазначаються відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном (далі – код бюджету);

показників доходів місцевого бюджету, фінансування місцевого бюджету та місцевого боргу зазначаються відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном;

показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету зазначаються відповідно до Програмної та Типової програмної класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджених Мінфіном;

головних розпорядників коштів згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Мінфіном, та  установчими документами.

 

IІ. Основні положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету

 

1. Прогноз місцевого бюджету формується щороку.

 

2. Процес формування прогнозу місцевого бюджету здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до вимог бюджетного законодавства.

 

3. Прогноз місцевого бюджету складається на основі поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету. Сформований прогноз місцевого бюджету фінансовий відділ Комарнівської міської ради (далі – Фінвідділ) подає виконавчому комітету Комарнівської міської ради (далі – Виконавчий комітет) не пізніше 15 серпня року, що передує плановому.

 

4. Виконавчий комітет відповідно до норм статті 751 Кодексу забезпечує:

розгляд поданого Фінвідділом прогнозу місцевого бюджету;

схвалення прогнозу місцевого бюджету до 01 вересня року, що передує плановому, в установленому законодавством порядку;

подання у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу місцевого бюджету  разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Комарнівської міської ради для розгляду у порядку, визначеному радою;

оприлюднення у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу місцевого бюджету на своїх офіційних сайтах або у інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Із дня схвалення прогнозу місцевого бюджету втрачає чинність прогноз місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді.

 

5. Прогноз місцевого бюджету у п’ятиденний строк після його схвалення Виконавчим комітетом та подання його до Комарнівської міської ради Фінвідділ подає, з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, до Мінфіну для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період.

 

ІІІ. Правила складання прогнозу місцевого бюджету

 

1. Фінвідділ складає прогноз місцевого бюджету згідно з Типовою формою прогнозу місцевого бюджету затвердженою наказом Мінфіна.

 

2. Прогноз місцевого бюджету містить текстову частину та додатки, які є невід’ємною складовою частиною цього прогнозу.

 

3. Текстова частина складається з дев’яти розділів, які містять положення, визначені частиною сьомою статті 751 Кодексу, що включають показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет на планований бюджетний період.

 

4. Нумерація розділів та пунктів текстової частини прогнозу місцевого бюджету, а також додатків до прогнозу місцевого бюджету здійснюється у числовій послідовності.

 

5. Додатки заповнюються та додаються до прогнозу місцевого бюджету виключно за наявності інформації, яка міститься у цих додатках. У разі відсутності інформації, необхідної для заповнення будь якого із додатків, порядок додатків та нумерація, визначена Типовою формою прогнозу місцевого бюджету, не змінюється, а також зазначається інформація про відсутність таких додатків.

 

6. У прогнозі місцевого бюджету та додатках до нього зазначаються всі передбачені в них відомості (показники).

 

 

 

ІV. Порядок оформлення текстової частини прогнозу місцевого бюджету та додатків до нього

 

1. У розділі I «Загальна частина» зазначається загальна інформація щодо прогнозу місцевого бюджету як документа середньострокового бюджетного планування.

 

2. У розділі IІ «Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку» зазначається інформація щодо стану економічного та соціального розвитку відповідної території та показників, які враховані під час розроблення прогнозу місцевого бюджету.

Інформація відображається з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Комарнівської міської ради, відповідно до яких сформовано прогноз місцевого бюджету, та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, які враховано під час визначення показників прогнозу місцевого бюджету.

Фінвідділ визначає перелік показників, які відображаються у цьому пункті, що має розкривати інформацію про сукупність усіх показників, які використано під час підготовки показників прогнозу місцевого бюджету.

 

3. У розділі ІІІ «Загальні показники бюджету» описується узагальнена інформація щодо показників місцевого бюджету на середньостроковий період, що наведена у додатку 1 до прогнозу місцевого бюджету.

Показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, за наявності умов, визначених частиною другою статті 751 Кодексу.

 

4. У розділі ІV «Показники доходів бюджету» описується інформація щодо показників дохідної частини місцевого бюджету на середньостроковий період, що відображена в додатку 2 до прогнозу місцевого бюджету.

 

5. У розділі V «Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» описується інформація щодо надходжень та витрат бюджету у середньостроковому періоді, пов’язаних зі зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету, що відображена у додатках 3, 4 та 5 до прогнозу місцевого бюджету.

 

6. У розділі VІ «Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету» описується інформація щодо показників видаткової частини місцевого бюджету на середньостроковий період, що наведена в додатку 6 до прогнозу місцевого бюджету.

 

7. У розділі VІІ «Бюджет розвитку» описується інформація щодо капітальних видатків місцевого бюджету у середньостроковому періоді, що наведена в додатках 9, 10 до прогнозу місцевого бюджету.

 

8. У розділі VІІІ «Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами» зазначається інформація щодо міжбюджетних відносин та показників міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період, необхідних для складання прогнозів інших місцевих бюджетів, зокрема:

відображається інформація щодо мети (кінцевий результат, якого планується досягти у процесі співпраці з іншими органами місцевого самоврядування) та напрямів міжбюджетних відносин у розрізі галузей/сфер та форм їх реалізації (спільне фінансування, утворення комунальних підприємств тощо);

відображається інформація щодо підстав та цілей отримання міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що наведена у додатку 11 до прогнозу місцевого бюджету;

відображається інформація щодо підстав та цілей надання міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам, що наведена в додатку 12 до прогнозу місцевого бюджету.

 

9. У розділі IX «Інші положення та показники прогнозу бюджету» зазначаються інші показники і положення прогнозу місцевого бюджету, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет на плановий бюджетний період.

Також зазначається інформація щодо наявності/відсутності додатків до прогнозу місцевого бюджету.

 

10. Додаток 1 «Загальні показники бюджету» містить інформацію щодо доходів (з міжбюджетними трансфертами), фінансування, повернення кредитів та усього за розділом І (з розподілом на загальний та спеціальний фонди) та видатків (з міжбюджетними трансфертами), надання кредитів та усього за розділом ІІ (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та найменування показника;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг доходів у графах 3 – 7 у рядках «Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам доходів (з міжбюджетними трансфертами), зазначеним у додатку 2 у графах 3 – 7 у рядках «РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг фінансування у графах 3 – 7 у рядках «Фінансування, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам фінансування, зазначеним у додатку 3 у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг повернення кредитів у графах 3 – 7 у рядках «Повернення кредитів, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам повернення кредитів, зазначених у додатку 8 у графах 3 – 7 у рядках «Повернення кредитів, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг видатків у графах 3 – 7 у рядках «Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів, зазначеним у додатку 6 у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг надання кредитів у графах 3 – 7 у рядках «Надання кредитів, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам надання кредитів, зазначеним у додатку 8 у графах 3 – 7 у рядках «Надання кредитів, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Показники, зазначені у розділі І додатка 1 у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд», мають дорівнювати показникам, зазначеним у розділі ІІ додатка 1 у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

 

11. Додаток 2 «Показники доходів бюджету» призначений для наведення детальної інформації щодо показників за основними видами доходів бюджету (з деталізацією до четвертого рівня ієрархії). Цей додаток містить загальні показники доходів бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів, показники міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів і складається з трьох розділів:

у розділі І «Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)» відображаються податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; цільові фонди за спеціальним фондом;

у розділах ІІ, ІІІ відображаються надходження трансфертів з державного бюджету та з інших місцевих бюджетів з розподілом за загальним та спеціальним фондами.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно з бюджетною класифікацією;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Обсяг доходів, що надходять до місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) (рядок «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:»), у графах 3 – 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Обсяг трансфертів, що надходять з державного бюджету (рядок «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:»), у графах 3 – 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Обсяг трансфертів, що надходять з інших місцевих бюджетів (рядок «УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі:»), у графах 3 – 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Сума показників міжбюджетних трансфертів, зазначених у додатку 2 у розділах ІІ та ІІІ (сума рядків «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:» та «УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі») у графах 3 – 7, має дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, зазначеним у додатку 11 (рядок «РАЗОМ за розділами І та ІІ:, у тому числі:») у графах 3 – 7.

У рядку «РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:» у графах 3 – 7 зазначається загальний обсяг доходів місцевого бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та розраховується як сума рядків «УСЬОГО за розділом І», «УСЬОГО за розділом ІІ» та «УСЬОГО за розділом ІІІ».

Загальний обсяг доходів місцевого бюджету, зазначений у додатку 2 у графах 3 – 7 у рядках «РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд», має дорівнювати обсягу доходів (з міжбюджетними трансфертами), зазначеному у розділі І додатка 1 у
графах 3 – 7 у рядках «Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Показники доходів, справляння яких контролює орган місцевої влади, розраховуються самостійно на основі фактичних надходжень звітного року, очікуваних надходжень поточного року з урахуванням тенденцій справляння таких надходжень на конкретній території та з урахуванням змін в податковому законодавстві.

Для отримання показників доходів, справляння яких не контролюють органи місцевої влади, фінансові органи звертаються за інформацією до відповідних територіальних органів, які відповідають за справляння таких надходжень.

 

12. Додаток 3 «Показники фінансування бюджету» містить інформацію щодо показників фінансування місцевого бюджету, місцевого боргу та реалізації боргової політики на місцевому рівні, де зазначаються показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за основними джерелами фінансування бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди). Показники у додатку 3 слід зазначати за групуючими кодами бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном.

У розділі І зазначається обсяг внутрішнього та зовнішнього фінансування за типом кредитора за загальним та спеціальним фондами;

у розділі ІІ – обсяг фінансування за борговими та активними операціями за загальним та спеціальним фондами.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до бюджетної класифікації;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг фінансування за типом кредитора у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО за розділом І, у тому числі:», «загальний фонд» та «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам фінансування за типом боргового зобов’язання у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:», «загальний фонд» та «спеціальний фонд» та показникам, зазначеним у пункті 2 розділу І додатка 1 у графах 3 – 7 у рядках «Фінансування, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

 

13. Додаток 4 «Показники місцевого боргу» містить інформацію про обсяг місцевого боргу (зовнішнього/внутрішнього). У додатку зазначається обсяг місцевого (внутрішнього та/або зовнішнього) боргу за спеціальним фондом. Показники у додатку 4 слід зазначати за групуючими кодами бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до бюджетної класифікації;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

 

14. У додатку 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» зазначаються показники гарантованого місцевою радою боргу на кінець періоду та планові обсяги надання місцевих гарантій (за роками):

у розділі І – обсяг гарантованого боргу (на кінець періоду) з розподілом на внутрішній та зовнішній;

у розділі ІІ – обсяг надання місцевих гарантій з розподілом на обсяг надання внутрішніх та зовнішніх гарантій.

Показники обсягу внутрішнього гарантованого боргу / місцевих гарантій зазначаються у національній валюті.

Показники обсягу зовнішнього гарантованого боргу / місцевих гарантій в іноземній валюті – у відповідних грошових одиницях та у гривневому еквіваленті відповідної грошової одиниці згідно з курсом Національного банку України.

У графі 1 зазначається порядковий номер;

у графі 2 – найменування показника згідно з бюджетною класифікацією;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Під час підготовки пропозицій щодо залучення додаткових коштів до місцевого бюджету чи надання додаткових місцевих гарантій слід враховувати необхідність дотримання принципу збалансованості місцевого бюджету на середньостроковий період.

 

15. Додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів» містить інформацію щодо розподілу граничного обсягу витрат та надання кредитів за головними розпорядниками коштів відповідного місцевого бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами на середньостроковий бюджетні періоди.

У графі 1 зазначається код згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 2 – найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «УСЬОГО, в тому числі:» у графах 3 – 7 зазначається сума видатків за всіма головними розпорядниками місцевого бюджету, яка має дорівнювати сумі видатків загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

Показники, зазначені у додатку 6 у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО, в тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» мають дорівнювати показникам, зазначеним у розділі ІІ додатка 1 у графах 3 – 7 у рядках «Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

 

16. У додатку 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» зазначаються показники видатків місцевого бюджету, включаючи показники трансфертів іншим бюджетам.

У додатку 7 видатки слід зазначати за групуючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету без детального розподілу за бюджетними програмами.

Міжбюджетні трансферти, які планується надавати іншим бюджетам (державному та місцевим), також слід зазначати без розподілу за видами та програмами, проте окремим рядком необхідно зазначити (у разі наявності) реверсну дотацію.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Показники міжбюджетних трансфертів, зазначені у додатку 7 у графах 3 – 7 у рядках «9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд», мають дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, визначеним у додатку 12 у графах 4 – 8 у рядках «РАЗОМ за розділами І та ІІ, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Загальний обсяг показників видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати загальному обсягу видатків, зазначеному у додатку 1 у графах 3 – 7 у рядках «Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

 

17. Додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» містить інформацію щодо показників кредитування бюджету, визначених у межах загальних граничних показників надання кредитів з місцевого бюджету, за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди).

У додатку 8 зазначається інформація щодо повернення/надання кредитів та інформація щодо результатів кредитування за групуючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за загальним та спеціальним фондами.

У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Обсяг повернення кредитів у графах 3 – 7 має дорівнювати показникам повернення кредитів пункту 3 розділу І додатка 1.

Обсяг надання кредитів у графах 3 – 7 має дорівнювати показникам надання кредитів пункту 2 розділу ІІ додатка 1.

 

18. Додаток 9 «Показники бюджету розвитку» містить показники надходжень та витрат бюджету розвитку на середньостроковий період.

У графі 1 зазначається порядковий номер показника;

у графі 2 – найменування показника;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

 

19. Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів» містить інформацію щодо вкладень бюджету, визначених у межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий бюджетний період, у розрізі інвестиційних проектів.

У графі 1 – код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 2 – код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 – найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 4 – найменування інвестиційного проекту;

у графі 5 – загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);

у графі 6 – загальна вартість проекту;

у графі 7 – (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 9 – 11 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період;

у графі 12 – очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового періоду, розрахований у відсотках.

 

20. У додатку 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів» зазначаються показники міжбюджетних трансфертів, які планується отримати з інших бюджетів (державного та місцевих) у розрізі їх видів та бюджетів:

у графі 1 – код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядках «РАЗОМ за розділами І та ІІ:, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати сумі показників трансфертів, зазначених у розділах ІІ та ІІІ додатка 2 у графах 3 – 7 у рядках «УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі:» та «УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі» відповідно.

 

21. У додатку 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам» зазначаються показники міжбюджетних трансфертів до інших бюджетів (державного та місцевих) у розрізі їх видів та бюджетів:

у графі 1 – код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету;

у графі 2 – код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 – найменування трансферту / найменування бюджету –отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 4 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (20__ рік (затверджено)) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 (20__ рік (план)) – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 4 – 8 у рядках «РАЗОМ за розділами І та ІІ:, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» має дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, зазначеним у додатку 7 у графах 3 – 7 у рядках «9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень