A A A K K K
для людей із порушенням зору
Комарнівська територіальна громада
Львівська область, Львівський район

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

Дата: 17.12.2021 14:14
Кількість переглядів: 274

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “11 березня 2021р. по «25 » квітня 2021 р.

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (Інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

      Круглі столи  

1

 

Доведено до присутніх розрахунки та обгрунтування необхідності прийняття рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно.

Отримання інформації, зауважень та враховано пропозиціїі.

2.

 

Оприлюднення проекту рішення з аналізом регуляторного впливу  на офіційній веб-сторінці Комарнівської міської ради в мережі

 

Отримання зауважень та враховано пропозиції

3.

   *В телефонному режимі

10

Обговорено інформацію про розрахунки та обгрунтування необхідності прийняття рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно.

*У зв»язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в країні, а також заходами, що вживаються Урядом України з метою протидії поширенню COVID-19» змінено формат консультації з представниками підприємництва, щодо оцінки впливу регулювання.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання 98 (одиниця), у тому числі малого підприємництва 18 (одиниць) та мікропідприємництва 80 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 96,07 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

 

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

0,0

0,0

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0,0

0,0

0,0

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,0

0,0

0,0

5.

Податки та збори:

 

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

 

 

 

6682

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6682

Х

0,0

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

98

 

 

 

8.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

654836

Х

0,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування Розрахунок вартості 1 людино-години:. Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074, орієнтована мінімальна заробітна плата з 01.01.2022 року є прогнозним показником, що складатиме 6700грн.) у погодинному розмірі 6700,0/166=40,36 грн/год.

  • Кількість платників податку 98 осіб
  • 1987 робочих годин у 2022 році (розрахунок, норми тривалості робочого часу у 2022 році, https://www.buhoblik.org.ua). Середнє значення робочих годин на місяць: 1987/12=166 год.

Розрахунок вартості 1 години спеціаліста відповідної кваліфікації суб’єкта             малого підприємництва складає:         

6700:166=40,36 грн.

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночно кількість форм

(0,2*год Х 40,36 грн. Х 1 форм =8,07 грн.)

8,07 грн.

0,0

0,0

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,0

0,0

0,0

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання декларації)

Формула:

 витрати часу на заповнення звітних форм та передачу  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

 (1,3*год. Х 40,36 грн Х 1)= 52,47 грн.

52,47

0,0

0,0

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок за рік

0,0

0,0

0,0

13.

Інші процедури (уточнити)

0,0

-

-

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

60,54

Х

0,0

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

98

0,0

0,0

16.

Сумарно, гривень

Формула:

(рядок 14Хрядок 15)

5933

Х

0,0

           

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

 Відповідно до п.1.10.7 карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку").

 

Бюджетні витрати

 на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб»єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

654836

х

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

5933

х

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

660769

х

4.

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,00

 

х

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

660769

х

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

660769

 

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

660769

-

 

    Пом'якшувальними заходами для суб?єктів малого підприємництва може бути встановлення менших розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

 

 

  1. Щодо зменшення ставок податку.

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України. Гранична межа розміру ставки, передбачена Податковим Кодексом, складає по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки 1,5 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Таким чином, прийняття ставки податку на нерухомість  у максимальному  розмірі 1,5 відсотки є законним повноваженням Комарнівської  міської ради.

Однак, з метою пом’якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб’єктів господарювання запропоновано ставки по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки :

для фізичних осіб власників об’єктів житлової нерухомості у розмірі 0,100 відсотка;

для юридичних осіб власників об’єктів житлової нерухомості у розмірі 1,000 відсотка та 0,100 відсотка - гуртожитки;

Встановити ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у таких розмірах:

  • для фізичних осіб:0,200% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування (додаток 1 до проекту рішення); 0,100%  по класифікатору будівель та споруд по коду1265 (зали спортивні); 0,500% по класифікатору будівель та споруд по коду 1271 (будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства); 0,100% по класифікатору будівель та споруд по коду 1272.2(похоронні бюро та ритуальні зали)
  • для юридичних осіб 0,300% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування (додаток 1 до проекту рішення); 1,500 по класифікатору будівель та споруд по коду 1220(будівлі офісні); 1241 (вокзали,аеровокзали,будівлі засобів зв’язку та пов’язаніз ними будівлі);1251(будівлі промислові),1252 (резервуари, силоси та склади).

 

Запропоновані ставки є нижчими, ніж максимальні ставки, передбачені Податковим кодексом України та відповідають цілям державного регулювання, визначеним у розділі ІІ аналізу регуляторного впливу проекту рішення.

2. Щодо спрощення адміністративних процедур з регулювання.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати місцевих податків (визначається виключно нормами Податкового кодексу України).

Таким чином, Комарнівська міська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень