Комарнівська територіальна громада
Львівська область, Львівський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території Комарнівської міської ради з 1 січня 2022 року»

Дата: 17.12.2021 13:28
Кількість переглядів: 284

Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення

«Про встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території Комарнівської  міської ради з 1 січня 2022 року»

I. Визначення проблеми

Проблеми, які пропонується розв’язати та причини їх виникнення:

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України міські ради встановлюють місцеві податки і збори.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Комарнівської міської ради ставок збору за місця для паркування транспортних засобів, транспортного податку, туристичного збору.

Проблемою є те, що в разі не встановлення міською радою місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податків, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.

Важливість проблеми:

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку населених пунктів Комарнівської міської ради здійснюється шляхом реалізації міських програм в галузях житлово-комунального, дорожнього господарства, соціального захисту населення та потребує відповідного фінансового забезпечення. Ступінь реалізації заходів вищезгаданих програм залежить від наповнення міського бюджету.

Пропонується на 2022 рік встановити наступні ставки місцевих податків і зборів:

-ставку транспортного податку у розмірі 25 000,00 грн. за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року;

- ставки туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), а саме: для внутрішнього туризму у розмірі 0,3 відсотка та для в’їзного туризму 0,3 відсотки від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;

- ставку збору за місця для паркування транспортних засобів 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності

Причини виникнення проблеми:

У разі невстановлення міською радою ставок місцевих податків і зборів на 2022 рік вони справлятимуться із застосуванням мінімальної ставки (0%). Враховуючи, що місцеві податки і збори у повному обсязі зараховуються до місцевих бюджетів, визначення ставок податків є важливим заходом для наповнення міського бюджету.

                                  Аналіз втрат до міського бюджету

 

    Таблиця 1

№ з/п

Показник

у разі прийняття рішення на 2022рік

у разі не прийняття рішення на 2022рік

Відхилен-

ня тис.грн.

(втрати до бюджету) у 2022 році

Ставка,%

Очікуваний обсяг надходжень, тис.грн

Ставка,% (мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень

1.

Туристичний збір

0,3

   3,1

0

0

3,1

2.

Збір за паркування транспортних засобів

0,03

   2,9

 

 

2,9

3

Транспортний податок

25,0

тис.грн

50,0

0

0

50,0

 

Разом втрати до бюджету

х

х

0

0

56,0

У разі прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території Комарнівської міської ради з 1 січня 2022 року», очікується, що до міського бюджету надійде 56,0 тис.грн.

Разом із тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, органу місцевого самоврядування та громадян.

Враховуючи вищенаведені аргументи, Комарнівською міською радою розробляється проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території Комарнівської міської ради з 1 січня 2022 року», який оприлюднюється на офіційному сайті Комарнівської міської ради.

Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Комарнівської територіальної громади пропонується прийняття рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території Комарнівської міської ради з 1 січня 2022 року», оскільки проблема встановлення ставок не може бути розв’язана ринковими механізмами.

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

*Виконання вимог чинного законодавства.

*Врегулювання правовідносин між Комарнівською міською радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України податки будуть справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати 0%, оскільки в законодавстві не встановлена нижня межа податку, що погіршить надходження до бюджету Комарнівської міської ради у 2022 році. А саме: втрати надходжень до бюджету становитимуть 56,6 тис.грн., що не дозволить профінансувати ряд заходів соціального, економічного, інженерного напрямку в громаді.

Альтернатива 2

Прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території Комарнівської міської ради з 1 січня 2022 року» із запропонованими ставками

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до бюджету Комарнівської міської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку громади.

 

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2022 рік

Така альтернатива є неприйнятною оскільки викличе додаткове податкове навантаження на платників податків і як наслідок може спровокувати виникнення заборгованості зі сплати податків, нарахування штрафних санкцій та пені, несприятливі умови бізнесу та зменшення кількості СПД.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органу місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати відсутні.

Втрати міського бюджету у наслідок сплати податків за мінімальними ставками – 56,0 тис.грн.

Альтернатива 2  

1.Забезпечує виконання вимог Податкового кодексу України та реалізації наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2.Забезпечить надходження до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів (прогнозована сума – 56,0 тис.грн).

3. Створить сприятливі умови для реалізації запланованих містом соціальних економічних інфраструктурних заходів.

 

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до міського бюджету, спрямування додаткових надходжень на соціально-економічний розвиток міста.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ.

Загроза переходу суб’єктів господарювання «в тінь» у зв’язку із збільшенням податкового навантаження. Формування негативного іміджу міської влади.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Можливе незначне зменшення споживчих цін. Сплата податків за мінімальними (нульовими) ставками

Відсутні

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади, за рахунок наповнення дохідної частини міського бюджету.

Сплата податків за встановленими ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціально-економічних проблем громади, за рахунок збільшення надходжень до міського бюджету.

Сплата податків за максимальними ставками, надмірне податкове навантаження.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

0

4

4

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

Х

Сумарні витрати СПД великого і середнього підприємництва визначено окремо кількісно, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

0

Альтернатива 2

56502,6

Альтернатива 3

                56502,6

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України (суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році не будуть сплачувати податок).

відсутні

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками, відкритість процедури їх встановлення, можливість користуватись благами створеними за рахунок сплачених податків (ремонти доріг, висадка зелених насаджень, прибирання населених пунктів тощо)

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Комарнівської міської ради.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведена у додатку до цього АРВ.

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження, що може призвести до погіршення умов ведення бізнесу на території ради

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1- Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

У разі неприйняття регуляторного акта, місцеві податки і збори справлятимуться за мінімальними ставками, що спричинить зменшення надходження до міського бюджету.

Альтернатива 2

3 - Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не будуть існувати)

  Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік будуть досягнені практично у повній мірі. До міського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати даних податків. Таким чином прийняттям даного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників транспортного податку, збору за паркування транспортних засобів та туристичного збору.

Альтернатива 3

2- цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема зменшиться, проте деякі критичні її аспекти залишаться невирішеними)

Надмірне податкове навантаження знівелює вигоди від додаткових надходжень до міського бюджету, виникне загроза переходу СПД в «тінь».

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава (орган місцевого самоврядування):

- Надходження додаткових коштів до міського бюджету;

-Належне фінансування заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міської ради.

Горомадяни: Покращення рівня життя у громаді за рахунок реалізації цільових програм;

Суб’єкти господарювання:

Сплата місцевих податків і зборів за обґрунтованими ставками

Держава (орган місцевого самоврядування):

Втрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням у друкованому ЗМІ.

Горомадяни: Витрати відсутні

Суб’єкти господарювання: сплата податків за встановленими ставками згідно рішення Комарнівської міської ради. Детальна інформація щодо очікуваних витрат, наведена у додатку до цього АРВ.

Сумарні витрати, грн: 56502,6

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Сплата місцевих податків і зборів за запропонованими ставками дозволить забезпечити сталі надходження до загального фонду міського бюджету та спрямувати їх на реалізацію функцій органу місцевого самоврядування щодо господарювання в громаді, результатами використання коштів зможуть користуватися як звичайні громадяни так і СПД.

Альтерантива 3

Держава (орган місцевого самоврядування):

Збільшення дохідної частини міського бюджету.

Громадяни: Можливість реалізації більшої кількості заходів місцевих цільових програм.

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

Держава (орган місцевого самоврядування):

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням у друкованому ЗМІ.

Горомадяни: Витрати відсутні

Суб’єкти господарювання:.

Надмірне податкове навантаження.

Надмірне податкове навантаження, загроза переходу СПД в «тінь».

Альтернатива 1

Для держави і громадян вигоди відсутні.

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати транспортний податок, туристичний збір та збір за паркування за мінімальними ставками (0 відсоток).

Держава (орган місцевого самоврядування):

Витрати відсутні.

Горомадяни: Витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

Витрати відсутні:

Платники податків сплачуватимуть місцеві податки і збори за мінімальними ставками передбаченими Податковим кодексом України

Зменшення надходжень до бюджету Комарнівської міської ради. Збільшення соціального напруження через невиконання заходів із соціально-економічного розвитку громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

 Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території Комарнівської міської ради на 2022 рік будуть досягнуті. Буде забезпечено стабільні надходження до міського бюджету, що дозволить реалізувати важливі для громади (і в тому числі СПД платників зазначених вище податків) заходи. Таким чином, прийняттям вказаного рішення  буде досягнуто інтересів міської ради і платників місцевих податків.

Зміни у Податковому, Бюджетному кодексах України, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження нівелює вигоди від збільшення надходжень до міського бюджету.

Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни у Податковому, Бюджетному кодексах України, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Виникнення заборгованості зі сплати місцевих податків і зборів.

Альтернатива 1

У разі не прийняття регуляторного акта місцеві податки і збори справлятимуться за мінімальними ставками, що призведе до втрат дохідної частини міського бюджету і, як наслідок, недостатнього виконання місцевих цільових програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

 Зміни у Податковому, Бюджетному кодексах України.

           

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 - Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України за наступними ставками:

- ставка транспортного податку у розмірі 25 000,00 грн. за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року;

- ставка туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), а саме: для внутрішнього туризму у розмірі 0,3 відсотка та для в’їзного туризму 0,3 відсотки від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;

- ставка збору за місця для паркування транспортних засобів 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності

Що забезпечить стабільні надходження до міського бюджету Комарнівської міської ради та дозволить реалізовувати заходи із забезпечення комфортного та якісного проживання мешканців громади.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Комарнівської міської ради, аналітичних показників Городоцької ДПС, інформації фінансового відділу Комарнівської міської ради, проведених консультацій та громадських слухань, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території Комарнівської міської ради на 2022 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

  1. розробка проекту рішення Комарнівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території Комарнівської міської ради з 1 січня 2022 року»;
  2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання;
  3. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території Комарнівської міської ради з 1 січня 2022 року», з метою отримання зауважень та пропозицій.

4. Отримання пропозицій та зауважень щодо встановлення ставок оподаткування.

5. Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

6. Отримання пропозицій по удосконаленню проекту рішення від Державної регуляторної служби України;

7. Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради;

8. Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

9 Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку оскільки, встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів

Оскільки, кількість суб’єктів малого підприємництва, що підпадають під дію даного регуляторного акта – 0 (0% до загальної кількості платників), розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії регуляторного акта - один рік.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування переглядають розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти на відповідний період.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назва показника

У разі прийняття запропонованого рішення про місцеві податки і збори на 2022 рік

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Надходження збору за місця для паркування транспортних засобів (тис. грн.)

0,7

0,7

0,7

0,8

Надходження туристичного збору, тис.грн

0,7

0,8

      0,8

      0,8

Надходження транспортного податку тис.грн

12,5

12,5

12,5

12,5

Кількість платників збору за місця для паркування транспортних засобів, од

1

1

1

1

Кількість платників туристичного збору, од.

1

1

1

1

Кількість платників транспортного податку, од.

2

2

2

2

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Комарнівської міської ради в мережі Інтернет за адресою: http://komrada.gov.ua  Один екземпляр надається Городоцьке управління ДПС у Львіській області.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Визначення результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим відділом Комарнівської міської ради.

Метод проведення відстеження результативності: Статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

  • дані фінансового відділу Комарнівської міської ради про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень місцевих податків до бюджету;
  • дані Городоцького управління ГУ ДПС у Львівській області щодо кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено у вересні 2022 року. 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                          С.Попко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "1" березня 2021 р. по "25" квітня 2021 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Консультації в телефонному режимі

2

Ознайомлення із вихідними даними для розробки проекту рішення (кількість платників податків, обсяг надходжень за 2020 рік, а також заходи виконані за рахунок даних надходжень). Отримання інформації та пропозицій.

2

Робочі зустрічі

1

Ознайомлення із вихідними даними для розробки проекту рішення (кількість платників податків, обсяг надходжень за 2020 рік, а також заходи виконані за рахунок даних надходжень).

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4(одиниці), у тому числі малого підприємництва -0 (одиниць) та мікропідприємництва 4(одиниці);

- питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 0 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури

Податки, грн

0

Х

х

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00

Х

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

                                                  4

8

Сумарно, гривень

       0

Х

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування Розрахунок вартості 1 людино-години:. Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074, орієнтована мінімальна заробітна плата 6700,0грн.) у погодинному розмірі 6700,0/160=41,88грн./год

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*41,88 грн= 41,88

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

1год*41,88 грн= 41,88

 0

11

Процедури офіційного звітування

1год*41,88 грн= 41,88

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 0

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

125,64

Х

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

                                                   4

16

Сумарно, гривень

         502,6

Х

0

             

* Всі розрахунки проведені згідно даних, які були отримані від суб'єктів підприємництва.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

  1. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

56000

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

502,6

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

56502,6

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

          56502,6

0

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

56502,6

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

          56502,6

-

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування місцевих податків та зборів (визначається виключно нормами Податкового кодексу України). Відповідно до податкового законодавства, до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України.

 

Начальник фінансового відділу                                                    С.Попко

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень