Комарнівська територіальна громада
Львівська область, Львівський район

Аналіз впливу регуляторного акту до проекту регуляторного акту – рішення міської ради «Про затвердження ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку на території Комарнівської міської ради на 2022 рік»

Дата: 17.12.2021 13:19
Кількість переглядів: 500

Аналіз

впливу регуляторного акту до проекту регуляторного акту –

рішення міської ради  «Про затвердження ставок земельного податку

та пільг із сплати земельного податку

на території Комарнівської міської ради на 2022 рік»

 

1. Визначення проблеми

    Аналіз впливу регуляторного акту підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» зі змінами.

В результаті проведеної в Україні реформи децентралізації, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», згідно рішення Комарнівської міської ради від 03.12.2020 р. «Про реорганізацію юридичних осіб – сільських рад, які увійшли до Комарнівської територіальної громади, шляхом приєднання до Комарнівської міської ради», до Комарнівської міської ради – Комарнівської територіальної громади приєдналися наступні сільські ради з населеними пунктами:

 • Бучалівська сільська рада (с.Бучали, с.Катериничі, с.Литовка);
 • Грімненська сільська рада (с.Грімне);
 • Кліцьківська сільська рада (с.Кліцько, с.Андріянів, с.Якимчиці, с.Заболоття);
 • Монастирецька сільська рада (с.Монастирець, с.Мости, с.Поляна, с.Тершаків);
 • Новосільська сільська рада (с.Нове Село, с.Березець);
 • Переможненська сільська рада (с.Переможне);
 • Підзвіринецька сільська рада (с.Підзвіринець, с.Лівчиці, с.Грабине);
 • Татаринівська сільська рада (с.Татаринів, с.Паланики);
 • Тулиголівська сільська рада (с.Тулиголове).

    Рішенням Комарнівської міської ради від 15 липня 2020 р. №599 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік» були встановлені, в тому числі, ставки податку на майно в частині плати за землю з 01.01.2021 р. та передбачено встановлення пільг з їх сплати. Аналогічні рішення були прийняті на 2021 рік вищезазначеними сільськими радами, які приєдналися до Комарнівської міської ради, по їхніх територіях.

    Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3 Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

    Пунктом 10.21 статті 10 Податкового кодексу України (далі ПКУ) встановлено, що місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

    Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

    Статтею 12 Податкового кодексу України передбачено надання копії рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них в електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них.

    Рішення про встановлення місцевих податків та зборів приймається до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

    Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

    Пунктом 284.1 статті 284 ПКУ встановлено, що органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ плата за землю обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності.

    Граничні розміри ставок земельного податку за земельні ділянки державної й комунальної власності, установлені статтями 274 та 277 ПКУ, не є фіксованими, а коливаються від 0 до 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

    Земельний податок є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду міського бюджету та за підсумками 2020 року загальні надходження від земельного податку на території приєднаній до Комарнівській міській раді склали – 4 612,7 тис. грн., що становить 15,3 % серед інших джерел надходжень. Прогнозний обсяг надходжень плати за землю на 2021 рік є розрахунковим і може змінюватися залежно від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку, виникнення податкового боргу) та орієнтовно складає 4 521,9 тис. грн.

    Враховуючи, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів є регуляторними актами та потребують реалізації процедур, передбачених Законом, розроблено проект регуляторного акту – рішення Комарнівської міської ради «Про затвердження ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку на території Комарнівської міської ради на 2022 рік».

    У цьому випадку причини виникнення проблеми – це безпосередня вимога чинного законодавства України, згідно з якою органи місцевого самоврядування кожного року ухвалюють рішення про місцеві податки та збори на наступний рік.

    В разі не прийняття міською рішення про встановлення ставок земельного податку, будуть застосовуватися ставки податку, визначені рішеннями сільських рад, які увійшли до складу Комарнівської міської ради ще у 2020 році, при цьому не в повній мірі будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок, крім цього такі рішення можуть бути оскаржені в судовому порядку, оскільки суб’єкти права, в адміністративних межах яких приймались рішення, реорганізовані, і рішення по затвердженню таких ставок мав би приймати їх правонаступник – Комарнівська міська рада.

Ставки земельного податку, затверджені сільськими радами, що увійшли до складу Комарнівської міської ради, на 2021 рік дуже варіативні та, для прикладу, складають:

 • за сільськогосподарські землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та ведення особистого селянського господарства – від 0,3 % до 1,0 % від нормативної грошової оцінки;
 • за землі житлової забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку (присадибні земельні ділянки) – від 0,04 % до 0,5 % від нормативної грошової оцінки;
 • за землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури та інших будівель громадської забудови, що використовуються для комерційної діяльності – від 1,0 % до 3,0 % від нормативної грошової оцінки;
 • за землі водного фонду для рибогосподарських потреб – від 0,5 % до 3,0 % від нормативної грошової оцінки;
 • за землі промисловості та транспорту – від 1,0 % до 3,0 % від нормативної грошової оцінки.

З огляду на це за основу для формування ставок земельного податку на 2022 рік взято ставки, затверджені Комарнівською міською радою на 2021 рік, з урахуванням встановлених цим рішенням та ПКУ пільг зі сплати земельного податку та специфіки використання земель за видами цільового призначення, що стосуються насамперед земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природоохоронного призначення, окремих земель водного фонду для природоохоронних потреб, земель оборони.

 

Аналіз втрат до міського бюджету

Таблиця 1.

 

№ з/п

Показник

Очікуваний обсяг надходжень від земельного податку на 2021 рік, тис. грн. у разі прийняття рішення

Очікуваний обсяг надходжень від земельного податку на 2021 рік, тис. грн. у разі неприйняття рішення

Втрати до бюджету в разі неприйняття рішення

 

1

 

Земельний податок

 

4 521,9

 

3850,0

 

671,9

 

 

 

 

 

 

    Ухвалення рішення міської ради «Про затвердження ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку на території Комарнівської міської ради на 2022 рік», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2022 року, необхідне для прозорого та ефективного регулювання ставок земельного податку та пільг з його сплати на всій території Комарнівської міської ради в її нових межах – разом з приєднаними сільськими радами. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість регулювати та контролювати додержання правил розрахунку та сплати податку на майно в частині податку за землю на всій території громади, поповнювати бюджет громади, що надасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури громади.

    Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акту:

 

 

 

 

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

 

1

2

3

Громадяни

+

 

 

Держава,

органи місцевого

самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

В тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

    Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок податку на майно в частині плати за землю та надання обґрунтованих додаткових пільг з його сплати певним категоріям землекористувачів, як це визначено ПКУ.     

    Отже, встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку можливе лише шляхом ухвалення відповідного рішення міської ради.

    Проект рішення міської ради «Про затвердження ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку на території Комарнівської міської ради на 2022 рік» розроблено відповідно до форми, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Зокрема передбачено встановлення ставок плати за землю в розрізі кодів за видами цільового призначення земель, установленими Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548, зі змінами.

    Враховуючи проведену в державі адміністративно-територіальну реформу та соціально-економічну ситуацію, доцільним буде залишити ставки земельного податку за користування землею для всіх категорій землевласників і землекористувачів на рівні 2020 року, взявши за основу ставки земельного податку, затверджені рішенням Комарнівської міської ради від 15 липня 2020 р. №599 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік», крім:

 1. Земельних ділянок, користувачам яких встановлюються пільги зі сплати земельного податку цим рішенням та ПКУ наступних видів цільового призначення:
 • 03.01 – для будівництва і обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • 03.02 – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти;
 • 03.03 – для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги;
 • 03.04 – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій;
 • 03.05 – для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування;
 • 03.14 – для розміщення та постійної діяльності органів МНС;
 • 04.01 – для збереження та використання біосферних заповідників;
 • 04.02 – для збереження та використання природних заповідників;
 • 04.03 – для збереження та використання національних природних парків;
 • 04.04 – для збереження та використання ботанічних садів;
 • 04.05 – для збереження та використання зоологічних парків;
 • 04.06 – для збереження та використання дендрологічних парків;
 • 04.07 – для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва;
 • 04.08 – для збереження та використання заказників;
 • 04.09 – для збереження та використання заповідних урочищ;
 • 04.10 – для збереження та використання пам’яток природи;
 • 04.11 – для збереження та використання регіональних ландшафтних парків;
 • 15.01 – для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України;
 • 15.02 – для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС;
 • 15.03 – для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України;
 • 15.04 – для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України;
 • 15.05 – для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту;
 • 15.06 – для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України;
 • 15.07 – для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань;
 • 15.08 – для цілей підрозділі 15.01 – 15.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду.
 1. Земельних ділянок, користувачам яких встановлюються окремі ставки зі сплати земельного податку цим рішенням наступних видів цільового призначення:
 • 03.12 – для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх та з 5 до 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
 • 06.01 – для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 06.02 – для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 06.03 – для інших оздоровчих цілей – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 06.04 – для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 для збереження та використання земель природно-заповідного фонду – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 07.01 – для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 07.02 – для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 08.01 – для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 08.02 – для розміщення та обслуговування музейних закладів – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 08.03 – для іншого історико-культурного призначення – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 08.04 – для цілей підрозділів 08.01 – 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 10.01 – для експлуатації та догляду за водними об’єктами – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 10.02 – для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 10.03 – для експлуатації та догляду за смугами відведення – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 10.04 – для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 10.05 – для догляду за береговими смугами водних шляхів – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 10.06 – для сінокосіння – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 1 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 10.08 – для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 10.09 – для проведення науково-дослідних робіт – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 10.10 – для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 10.11 – для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх;
 • 10.12 – для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду – зменшити ставку з 3 відсотків для юридичних осіб і з 2 відсотків для фізичних осіб до 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для всіх.

 

    Відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ органам місцевого самоврядування надано право встановлювати пільги зі сплати за землю. Враховуючи зазначене, пільги зі сплати за землю встановлюються Податковим кодексом України та рішенням міської ради на 2022 рік. Такі пільги надаються з метою зменшення дотацій з державного або місцевого бюджетів органам державної влади та місцевого самоврядування, іншим державним та комунальним підприємствам та установам, що утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів.

    За відсутності регулювання не буде забезпечено визначення ставок, порядку нарахування, сплати та переліку пільг зі сплати земельного податку. У разі невстановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.2 статті 10 ПКУ, рішеннями місцевого самоврядування, плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю.

    Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством плата за землю є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету міста, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню. Також фінансуються соціально важливі місцеві цільові програми

    Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету міста, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність громади в різних сферах та провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям міста суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.

   З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Комарнівської міської ради, і пропонується прийняття рішення міської ради «Про затвердження ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку на території Комарнівської міської ради на 2022 рік».

 

2. Цілі регулювання

 

    Проект рішення міської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу впливу регуляторного акту.

    Цілями регулювання є встановлення ставок земельного податку та пільг зі сплати земельного податку відповідно до вимог ПКУ, отримання до бюджету міста прогнозованих податкових надходжень, забезпечення виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. 

    Індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:

- кількісний: надходження земельного податку до дохідної частини бюджету міста (фактичні надходження за 2020 рік – 4 612,7 тис. грн., планові показники на 2021 рік – 4 521,9 тис. грн., що надають можливість для забезпечення виконання соціально важливих міських програм, фінансування бюджетної сфери в галузях соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. Кількість платників податку становить 6 487 фізичних та юридичних осіб;

- часовий: дія регуляторного акту протягом року з можливістю продовження на наступний рік у випадку залишення тих самих ставок податку;

- якісний: забезпечення виконання цільових програм громади: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

    Дотримання правових аспектів буде виконано шляхом направлення копії ухваленого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів у електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них (підпункт 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 ПКУ).

    Цілями регуляторного акту є:

          - встановлення ставок земельного податку та пільг зі сплати земельного податку;

          - забезпечення соціально-економічного розвитку громади, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади;

          - отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку громади, підвищення соціальних стандартів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення цілей

       1) Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття рішення

     По закінченні 2021 року рішення міської ради від 15.07.2020 р. №599 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік», в тому числі й у частині затвердження ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку на території Комарнівської міської ради в старих межах на 2021 рік та рішення сільських рад, які приєднались до Комарнівської міської ради, про затвердження таких ставок на їх територіях до об’єднання, втрачають чинність. Якщо міська рада не ухвалить рішення про встановлення відповідних ставок земельного податку, що є обов’язковими, то відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю, тобто у 2022 році будуть діяти ставки 2021 року.

В такому випадку міська рада недоодержить доходи до бюджету, які заплановано в результаті збільшення ставок для окремих категорій землевласників і землекористувачів.

Пільги зі сплати земельного податку можуть залишитися виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ, тому більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій можуть втратити право на пільгу у 2022 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ дуже вузький і не враховує реальні потреби землекористувачів міста в отриманні пільг з плати за землю. У зв’язку з чим вбачається збільшення бюджетних витрат на дотації органам державної влади, бюджетним, комунальним підприємствам для компенсації розміру плати за землю до бюджету.

Таким чином, альтернатива не є прийнятною.

Альтернатива 2

Встановлення максимального розміру ставок земельного податку.

 

Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до вимивання фінансового та економічного ресурсів з суб’єктів господарювання, що в короткотерміновій перспективі дозволить максимально наповнити міський бюджет і виконати всі заходи бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства. Але в довготерміновій перспективі таке збільшення ставок податку спричинить занепад малого бізнесу, стагнацію середнього бізнесу, і в результаті  - недоодержання коштів до бюджету.

Альтернатива 3

Прийняття рішення у запропонованому варіанті

Враховуючи соціально-економічну ситуацію в державі, залишення у 2022 році базових ставок земельного податку на рівні ставок Комарнівської міської ради 2021 року для переважної більшості землевласників та землекористувачів буде найбільш доцільним.

Застосування альтернативи шляхом ухвалення рішення міської ради «Про затвердження ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку на території Комарнівської міської ради на 2022 рік» переважно на рівні 2021 року є найбільш прийнятним. Ухвалення запропонованого рішення забезпечить сталі надходження до бюджету громади та нестиме прийнятне податкове навантаження на суб’єктів господарювання.

 

          2) Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

      Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Неприйняття рішення

Відсутні

Відсутність податкових пільг для деяких державних та комунальних підприємств, установ та організацій, певних категорій громадян змусить територіальну громаду міста компенсувати таким платникам затрати на сплату податку з місцевого бюджету.

Альтернатива 2

Встановлення максимального розміру ставок земельного податку.

Значне зростання дохідної частини міського бюджету для виконання всіх заходів цільових бюджетних програм

Надмірне податкове навантаження, що призведе до занепаду малого бізнесу, стагнації середнього бізнесу, і в кінцевому результаті  - недоодержання коштів до бюджету.

Альтернатива 3

Прийняття рішення у запропонованому варіанті

Забезпечення сталих надходжень до бюджету громади;

вдосконалення системи місцевого оподаткування; підвищення рівня використання економічних ресурсів громади.

 

Витрати часу, матеріальних ресурсів для адміністрування плати за землю, витрати на підготовку та публікацію АРВ

 

 

 

 

         Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Неприйняття рішення

Відсутні

Втрата пільг з плати за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб.

У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами права на отримання пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються громадянам такими підприємствами. Унаслідок можливого підвищення споживчих цін прогнозується збільшення витрат громадян на придбання товарів та послуг

Альтернатива 2

Встановлення максимального розміру ставок земельного податку.

Відсутні

Надмірне податкове навантаження на громадян призведе до значних матеріальних витрат, збіднення та може призвести до проявів соціальної напруги та проявів громадянської непокори

Альтернатива 3

Прийняття рішення у запропонованому варіанті

Зменшення податкового навантаження на комунальні підприємства та заклади комунального обслуговування шляхом встановлення пільгових ставок земельного податку дозволить не піднімати комунальні платежі.

Збалансування ставок земельного податку для земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, індивідуальними гаражами спонукатиме оптимізацію витрат громадян.

 

Витрати часу та матеріальних ресурсів на сплату податку

 

 

 

 

    Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

 

    Розрахункова кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 6 487 фізичних та юридичних осіб:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Розрахункова кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 4

89

 

359

6 035

6 487

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,06

1,37

5,53

93,04

100

 

Оскільки відповідно до податкового законодавства, податок на земельної ділянки сплачується до того місцевого бюджету, на території якого вони розташовані, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акту, включені також ті суб’єкти господарювання, що зареєстровані за межами громади, але мають у власності або користуванні земельні ділянки на її території.

    

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Неприйняття рішення

Відсутні

Сплата податку на рівні ставок 2021 року

Альтернатива 2

Встановлення максимального розміру ставок земельного податку.

Відсутні

Надмірне податкове навантаження, що призведе до занепаду малого бізнесу, стагнації середнього бізнесу, і в кінцевому результаті  - недоодержання коштів до бюджету.

Альтернатива 3

Прийняття рішення у запропонованому варіанті

Оптимальне податкове навантаження за оптимальними збалансованими та найбільш ефективними ставками податку

 

Сплата податку за встановленими ставками.

Інформація щодо очікуваних витрат викладена у додатку №1 до аналізу регуляторного впливу

 

 

 

 

 

 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

    Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

    Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Неприйняття рішення

1

У разі неприйняття рішення ставки земельного податку залишаться на рівні 2021 року, що спричинить до втрат дохідної частини бюджету. Збільшаться бюджетні витрати на дотації бюджетним та комунальним підприємствам для компенсації розміру плати за землю до бюджету.

Таким чином, альтернатива не є прийнятною.

Альтернатива 2

Встановлення максимального розміру ставок земельного податку.

2

Цілі регулювання будуть досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання та фізичних осіб знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету. Балансу інтересі досягнути неможливо.

Альтернатива 3

Прийняття рішення у запропонованому варіанті

3

Цілі ухвалення регуляторного акту будуть досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені). Збережеться рівень дохідної частина бюджету громади, податкове навантаження на платників буде помірним. Прийняттям рішення буде досягнено баланс інтересів платників податку та органу місцевого самоврядування

 

Рейтинг результативності

 

Рейтинг

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 Неприйняття рішення

Міська рада:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

         Відсутні

Міська рада:

 • витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням;
 • неодержання додаткових надходжень до міського бюджету;
 • компенсація неодержаних пільг комунальним підприємствам, бюджетним установам та організаціям

Громадяни:

 • збільшення витрат мало забезпечених громадян внаслідок неотримання пільг;
 • збільшення витрат на оплату комунальних послуг;

Суб’єкти господарювання:

Сплата податку на рівні ставок 2021 року

Неприйняття рішення залишить ставки земельного податку на рівні 2021 року, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Також збільшаться бюджетні витрати на дотації бюджетним та комунальним підприємствам для компенсації розміру плати за землю до бюджету.

Таким чином, цілі прийняття регуляторного акту не будуть досягнуті

Альтернатива 2 Встановлення максимального розміру ставок земельного податку.

Міська рада:

 • значне зростання дохідної частини бюджету

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

Міська рада:

 • витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням

Громадяни:

Надмірне податкове навантаження, що призведе до значних матеріальних витрат та збіднення громадян

Суб’єкти господарювання:

Надмірне податкове навантаження, що призведе до занепаду малого бізнесу, стагнації середнього бізнесу

Цілі регулювання будуть досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання та фізичних осіб знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо. Мети не буде досягнуто

Альтернатива 3 Прийняття рішення у запропонованому варіанті

Міська рада:

 • надходження прогнозованих коштів до бюджету громади;
 • спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни:

Відсутні.

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

Міська рада:

 • витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням;

Громадяни:

 • сплата податку за обґрунтованими оптимальними ставками;
 • пільги по сплаті податку найбільш незахищеним категоріям громадян.

Суб’єкти господарювання:

 • сплата податку за обґрунтованими оптимальними ставками;
 • запровадження коригуючих (пом’якшувальних заходів для малого підприємництва.

 Прийняттям рішення буде досягнуто баланс інтересів платників податку та органу місцевого самоврядування Цілі ухвалення регуляторного акту будуть досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені). Збережеться рівень дохідної частини бюджету громади, податкове навантаження на платників буде помірним.

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Неприйняття рішення

Причиною відмови від альтернативи є недовиконання дохідної частини бюджету громади, втрата пільг частиною громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій, збільшення бюджетних витрат на дотації бюджетним та комунальним підприємствам для компенсації розміру плати за землю до бюджету.

Зміни до чинного законодавства: Податкового, Бюджетного, Земельного кодексів України, інших законодавчих та нормативних актів. Зміна нормативної грошової оцінки землі.

Альтернатива 2 Встановлення максимального розміру ставок земельного податку.

Причиною відмови є надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання та громадян, що знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Підвищення цін на товари та послуги суб’єктами господарювання через збільшення розміру податку. Виникнення податкового боргу через непосильність сплати податку окремими категоріями платників. Зміни до чинного законодавства.

Альтернатива 3 Прийняття рішення у запропонованому варіанті

Для досягнення встановлених цілей майже у повній мірі перевага була надана цій альтернативі, що надасть можливість:

- забезпечити сталі надходження до міського бюджету;

- зменшити податкове навантаження на окремих платників, зокрема, комунальні підприємства, зекономлені кошти можуть бути використані ними для розвитку, підвищення матеріально-технічної бази, виплати заробітної плати, створення нових робочих місць;

- сплачувати плату за землю за оптимальними обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель.

 Прийняттям цього регуляторного акта буде досягнуто баланс інтересів міської ради і платників податку.

На дію регуляторного акту можливий вплив зовнішніх чинників, ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо).

Крім того, на кількості власників земельних ділянок та землекористувачів може відобразитися економічна ситуація в державі

5. Механізми та заходи, які забезпечать

розв'язання визначеної проблеми

 

    Вирішити питання встановлення розміру ставок земельного податку та пільг зі сплати земельного податку на території громади пропонується шляхом здійснення таких заходів:

- розробка проекту рішення міської ради «Про затвердження ставок земельного податку та пільг зі сплати земельного податку на території Комарнівської міської ради на 2022 рік» та аналізу регуляторного впливу до нього;

- проведення консультацій з суб’єктами господарювання, юридичними та фізичними особами;

- оприлюднення проекту рішення разом з аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій і зауважень;

- підготовка експертного висновку постійної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання пропозицій по удосконаленню проекту рішення від Державної регуляторної служби України;

- прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради;

- оприлюднення рішення у встановленому порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

    При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

    Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, документи з регуляторної діяльності підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Комарнівської міської ради – komrada.gov.ua, у засобах масової інформації з метою отримання зауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

    Рівень поінформованості має бути досить високим, оскільки мешканці активно користуються офіційними веб-ресурсами Комарнівської міської ради.

    Ухвалення рішення про встановлення ставок земельного податку забезпечить також надання додаткових пільг по сплаті земельного податку.

    Таким чином, впровадження регуляторного акту забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної фіскальної служби, органами місцевого самоврядування, так і платниками земельного податку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів,

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати

або виконувати ці вимоги

 

    Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

    Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для органів виконавчої влади та для суб’єктів господарювання великого, середнього й малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту», зі змінами (додатки 1, 2, 3).

 

 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії

регуляторного акту

 

    Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2022 р., та діятиме протягом року, у випадку неприйняття нового рішення у 2022 році, можуть бути залишені ті самі ставки земельного податку та пільги зі сплати земельного податку і у 2023 році.

    Передбачається, що власники та користувачі земельних ділянок будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати сплату земельного податку.

    Землевласники та землекористувачі несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення зобов'язань зі сплати земельного податку у порядку й розмірах, установлених цим рішенням і ПКУ. Несплачена сума вважається податковим боргом і підлягає стягненню в примусовому порядку. Відповідно до статті 126 ПКУ за порушення строків сплати платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафних санкцій.

    Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ після закінчення встановлених строків сплати на суму податкового боргу нараховується пеня.

    Таким чином, власники та користувачі земельних ділянок зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проекту рішення.

    Впровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

    На дію регуляторного акту можуть негативно вплинути значні темпи інфляції та економічна криза, спричинена карантинними заходами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Визначення показників результативності дії

регуляторного акту

 

    Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

    До кількісних показників належать: чисельність платників за землю, надходження коштів до бюджету міста від плати за землю, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку виконанням вимог акту. Крім кількісних показників до вигоди належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету міста від плати за землю.

    Для відстеження результативності дії регуляторного акту визначено такі показники:

 

Назва показника

Значення показника

Кількість платників земельного податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб, у тому числі:

6487

- юридичних осіб

93

- фізичних осіб

6394

Надходження коштів до бюджету міста від земельного податку, тис. грн., у тому числі:

4521,9

- юридичними особами

4260,2

- фізичними особами

261,7

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акту, (год. / грн.)*

1/ 41,90

Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акту

Високий

 * Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акту, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

41,90 грн. – розмір коштів (для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати, розрахований відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схвалених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. №671,  мінімальна заробітна плата складе 6700,00 грн. у погодинному розмірі – 6700,00 грн. / 160 год. = 41,90  грн./год.)

1,0 годин – розмір часу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності дії регуляторного акту

 

    Відстеження результативності дії акту буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» зі змінами. Дане відстеження буде здійснюватися відділом земельних відносин, природокористування та екологічних питань і фінансовим відділом міської ради. Відстеження здійснюватиметься статистичним методом за такими даними:

- аналітичні показники Городоцького управління Головного управління ДПС у Львівській області;

-  фактичні надходження до бюджету громади відповідно до інформації фінансового відділу міської ради.

Базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акту. Повторне відстеження буде проводитися за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

   

          Аналіз впливу регуляторного акту розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту», зі змінами.

Проект рішення та аналіз впливу регуляторного акту оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комарнівської міської ради: komrada.gov.ua. Зауваження та пропозиції від юридичних, фізичних осіб та їх об’єднань приймаються, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у письмовому вигляді протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення.

         Зворотний зв’язок:

- поштова адреса: вул.Січових Стрільців, 34, м. Комарно Львівського району Львівської області, 81562,  Деба Іван Володимирович – начальник відділу земельних відносин, природокористування та екологічних питань Комарнівської міської ради, тел.: (03 231) 43-066.

- електронна адреса: poleva_komarno@ukr.net.

 

 

 

 

 

Начальник відділу земельних відносин,

природокористування та екологічних питань                                           І.Деба

 

 

 

 

 

Додаток  1

до аналізу впливу регуляторного акту до проекту регуляторного акту – рішення міської ради «Про затвердження ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку на території Комарнівської міської ради на 2022 рік»

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта*

 

Таблиця 1

з/п

Витрати

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

1

2

3

 

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів великого й середнього  підприємництва на виконання регулювання

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

0

Цей податок не є новим і не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

0

0

2

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

0

0

0

3

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

0

0

0

4

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

0

0

0

5

Кількість суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць*

93

6

Інші процедури:                        плата за землю, грн.

4260200

Х

Х

7

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 6/,  грн.

4260200

Х

Х

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів великого й середнього  підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

 

8

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

 

 

 

 

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта підприємництва (заробітна                 плата) 1 год.** х 41,90 грн.**

41,90

Х

Х

9

 Процедура організації виконання вимог регулювання

 

41,90

Х

Х

10

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

0

Х

Х

11

Процедура офіційного подання юридичними особами декларації зі сплати податку контролюючому органу:

- витрати часу з підготовки та подання декларації =                 0,5 год.* х 41,90 грн.** = 20,95 грн.

20,95

Х

Х

12

Інші процедури

0

Х

Х

13

РАЗОМ (сума рядків: 8 + 9 + 10 + 11 + 12 ), грн.

104,75

Х

Х

14

Кількість суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць

93

 

 

15

Сумарні витрати суб’єктів великого й середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 13 х рядок 14), грн.

9741,75

 

 

16

РАЗОМ (сума рядків: 7 + 15), грн.

4269941,75

 

 

 

*Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

**Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати у погодинному розмірі – 6700,00 грн. / 160 год. = 41,90  грн./год.

         

 

Таблиця 2

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат,

грн.

Альтернатива 1.

 Неприйняття рішення

3598041,75

Альтернатива 2.

Встановлення максимального розміру ставок земельного податку.

 

54505000,00

 

Альтернатива 3.

 Прийняття рішення у запропонованому варіанті

4269941,75

 

    Витрати суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акту, будуть суттєво відрізнятися з урахуванням альтернатив. Неприйняття рішення залишить витрати на рівні 2021 року. Встановлення максимального розміру ставок земельного податку призведе до значного росту суми витрат.

    Запропоновані розміри ставок земельного податку забезпечать ріст надходжень до бюджету громади та сплату земельного податку за оптимальними обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акту – рішення міської ради «Про затвердження ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку на території Комарнівської міської ради на 2022 рік»

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів
великого й середнього підприємництва

 

    Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового державного органу, чи штатних одиниць у Комарнівській міській раді (або нового структурного підрозділу діючого органу).

    Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання –Головне управління  ДПС у Львівській області.

    Вартість планових витрат часу на процедуру, співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, витрати на адміністрування регулювання розраховано відповідно до даних, наданих Головним управління ДПС у Львівській області.

    (Вартість 1 години роботи спеціаліста відповідної кваліфікації складає 41,90 грн. = мінімальна заробітна плата (6700,00 грн.): кількість робочого часу за 1 місяць /160 годин/).

 

Таблиця 1

№ з/п

Процедура регулювання суб’єктів великого й середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Пла-нові вит-рати часу на проце-дуру, годин

Вартість часу спів-робітни-ка органу держав-ної влади відповід-ної кате-горії (за-робітна плата) грн./ годин

Оцінка кілько-сті про-цедур за рік, що припа-дають на одного суб’єкта

Оцінка кілько-сті  суб’єк-тів, що підпа-дають під дію проце-дури регулю-вання

Вит-рати на адміні-стру-вання регу-люван-ня* за рік, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Облік суб’єктів господарювання, що перебувають у сфері регулювання

0,2**

41,90 ***

1

93

779,34

2

Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває  у   сфері   регулювання, у тому числі: камеральний

0,2**

41,90

1

93

779,34

3

Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 25% платників податку)

0,5

41,90

1

24

502,80

4

Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 25% платників податку)

0,2

41,90

1

24

201,12

5

Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання (усі порушники не будуть оскаржувати рішення, беремо 20% від загальної кількості платників, передбачених п. 3)

0,5

41,90

1

19

398,05

6

Підготовка звітності за результатами регулювання

0,1

41,90

1

24

100,56

7

Разом за рік (рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), грн.

-

-

-

-

2761,21

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, і на кількість процедур за рік.

**Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

***Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати у погодинному розмірі – 6700,00 грн./160 год. = 41,90  грн/год.

 

    Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва окремо кількісно визначено витрати, що будуть виникати внаслідок дії регуляторного акту при здійсненні адміністративних процедур щодо виконання регулювання та звітування.

 

 

 

Додаток  3

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акту – рішення міської ради «Про затвердження ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку на території Комарнівської міської ради на 2022 рік»

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено відповідальними за підготовку проекту регуляторного акту в період з 19 березня по 19 квітня 2021 року.

 

Таблиця 1

Вид консультації (публічні консультації прямі/«круглі столи», наради, робочі зустрічі тощо/, інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити /до підприємців, експертів, науковців тощо/)

Кількість учасників консультацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

Консультації з підприємцями, в тому числі в телефонному режимі 

 

 

11

Оцінка впливу регуляторного акта на суб’єктів малого підприємництва в рамках проведення аналізу регуляторного впливу Визначення розміру непрямих витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання. Отримання інформації та пропозицій.

 

Консультації з представниками депутатського корпусу, підприємців, громадськості та апарату міської ради

 

13

Консультації з представниками контролюючого органу – Городоцького управління Головного управління ДПС у Львівській області та підприємцями

 

 

7

 

Усього осіб

31

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого

підприємництва (мікро- та малі)

 

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – 359. Питома вага суб’єктів малого підприємництва, на яких справляє вплив дія запропонованого регулювання, у загальній кількості суб’єктів господарювання становить 5,53 %. Регуляторний акт поширюється на суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в фіскальних органах інших районів та областей України, але мають об’єкти нерухомості на території Комарнівської міської ради.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва

на виконання вимог регулювання

 

Таблиця 2

з/п

Витрати

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

1

2

3

 

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

0

Цей податок не є новим і не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

Х

Х

2

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

0

Х

Х

3

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

0

Х

Х

4

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

0

Х

Х

5

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць*

359

6

Інші процедури:                        плата за землю, грн.

261700

Х

Х

7

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 6/,  грн.

261700

Х

Х

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

 

8

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

 

 

 

 

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта підприємництва (заробітна                 плата) 1 год.** х 31,27 грн.** (мінімальна зарплата 5 003,00 грн.: 160 год. у місяць ) = 31,27 грн.

41,90

0

0

9

 Процедура організації виконання вимог регулювання

 

41,90

0

0

10

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

0

0

0

11

Процедура офіційного подання декларації зі сплати податку контролюючому органу:

- витрати часу з підготовки та подання декларації =                 0,5 год.* х 41,90  грн.** = 20,95 грн.

20,95

0

0

12

Інші процедури

0

0

0

13

РАЗОМ (сума рядків: 8 + 9 + 10 + 11 + 12 ), грн.

104,75

Х

0

14

Кількість суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць

359

 

 

15

Сумарні витрати суб’єктів великого й середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 13 х рядок 14), грн.

37605,25

 

 

16

РАЗОМ (сума рядків: 7 + 15), грн.

299305,25

 

 

 

*Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

**Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати у погодинному розмірі – 6700,00 грн. / 160 год. = 41,90  грн./год.

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

    Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).   

    Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання –Головне управління ДПС у Львівській області.

    Вартість планових витрат часу на процедуру, співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, витрати на адміністрування регулювання розраховано відповідно до даних, наданих Головним управління ДПС у Львівській області.

    (Вартість 1 години роботи спеціаліста відповідної кваліфікації складає 41,90 грн. = мінімальна заробітна плата (6700,00 грн.): кількість робочого часу за 1 місяць /160 годин/).

 

Таблиця 3

№ з/п

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Пла-нові вит-рати часу на проце-дуру, годин

Вар-тість часу спів-робітни-ка органу держав-ної влади відповід-ної кате-горії (за-робітна плата) грн./ годин

 

Оцінка кілько-сті про-цедур за рік, що припа-дають на одного суб’єк-та

Оцінка кілько-сті  суб’єк-тів, що підпа-дають під дію проце-дури регулю-вання

Витрати на адміні-стру-вання регу-лювання* за рік, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Облік суб’єктів господарювання, що перебувають у сфері регулювання

0,2**

41,90***

1

359

3008,42

2

Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральний

0,2

41,90

1

359

3008,42

3

Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 5% платників – суб’єктів малого підприємництва)

0,5

41,90

1

18

377,1

4

Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 5% платників – суб’єктів малого підприємництва)

0,2

41,90

1

18

377,1

5

Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання (усі порушники не будуть оскаржувати рішення, беремо 60% від загальної кількості платників, передбачених п. 3)

0,5

41,90

1

11

230,45

6

Підготовка звітності за результатами регулювання

0,1

41,90

1

359

1504,21

7

РАЗОМ  (рядок 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

 

 

 

 

8505,70

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, і на кількість процедур за рік.

**Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

*** Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати (згідно лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 р.  №05110-14-5/22284 мінімальна заробітна плата 5 003,00 грн.) у погодинному розмірі – 5 003,00 грн. / 160 год. = 31,27  грн./год.

 

 

 

 

 

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Таблиця 4

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

261700

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

37605,25

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн.

299305,25

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн.

8505,70

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

307810,95

 

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого  регулювання

 

    На основі аналізу статистичних даних, наданих фінансовим відділом визначено, що зазначені ставки земельного податку є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва (суб’єктів господарювання) і у впровадженні компенсаторних (пом’якшувальних) процедур немає потреби.

    Податковим кодексом України визначаються: об’єкт, база оподаткування, податковий період, порядки обчислення суми податку, обчислення сум податку в разі зміни власника/ користувача об’єкта оподаткування, строк, порядок сплати податку та інші його обов’язкові елементи й повноваження органів місцевого самоврядування щодо його встановлення.

    Цей податок не є новим. Запропоновані розміри ставок податку забезпечать виконання соціально важливих цільових програм, фінансування бюджетної сфери в галузях соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. 

   

 

 

     Начальник відділу земельних відносин

     природокористування та екологічних питань                                      І.Деба


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень