A A A K K K
для людей із порушенням зору
Комарнівська територіальна громада
Львівська область, Львівський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Дата: 17.12.2021 13:17
Кількість переглядів: 239

Додаток 1

до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

 

 


                                                АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення

 міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території Комарнівської міської ради з 1 січня 2022 року»

 

I. Визначення проблеми

Проблеми, які пропонується розв’язати та причини їх виникнення:

– наповнення дохідної частини міського бюджету шляхом сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями першої та другої груп;

– забезпечення дотримання вимог статті 12 Податкового кодексу України встановлено, щодо встановлення місцевих податків та зборів, які встановлюються міською радою до початку наступного бюджетного періоду та офіційно оприлюднюються відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

встановлення ставок єдиного податку фізичними особами-підприємцями першої та другої груп.

Важливість проблеми:

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку населених пунктів громади здійснюється шляхом реалізації програм в галузях житлово-комунального, дорожнього господарства, соціального захисту населення та потребує відповідного фінансового забезпечення. Ступінь реалізації заходів вищезгаданих програм залежить від наповнення бюджету громади.

    Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Вставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з розрахунку на календарний місяць (фіксовані ставки) відповідно до статті 293 Податкового кодексу України:

 -для першої групи платників єдиного податку – 5 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) періоду.

  -для другої групи платників єдиного податку ставка єдиного податку  у розмірі 10 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) періоду.

Враховуючи той факт, що з 1 січня 2022 року мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум будуть збільшені, встановлення зазначених ставок єдиного податку дозволить зміцнити ресурсну базу міського бюджету.

Єдиний податок є одним із бюджетоутворюючих податків міського бюджету Комарнівської міської ради, зокрема у 2020 році надходження по даному виду податку склали 6208,9тис.грн, що становить 17% надходжень загального фонду.

Фінансовий ресурс міського бюджету формується на основі норм чинних Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів. Ключовим напрямком бюджетної політики при формуванні видаткової частини міського бюджету є раціональне використання фінансових ресурсів, шляхом акумуляції коштів для виконання заходів пріоритетних програм, які забезпечуватимуть життєдіяльність громади. Враховуючи, що місцеві податки і збори у повному обсязі зараховуються до місцевого бюджету, їх встановлення є додатковим джерелом наповнення міського бюджету.

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення «Про встановлення з 1 січня  2022 року ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування, які здійснюють господарську діяльність на території Комарнівської міської ради» платники податку 1-2 груп сплачуватимуть податок за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету, як наслідок не будуть профінансовані соціальні та інфраструктурні програми громади, а саме:

-          Виплата матеріальних допомог на покращення матеріально-побутових умов різних категорій  населення ( 320 тис.грн);

- Оплата електроенергії за вуличне освітлення міста та сіл (549,9 тис.грн);

- Поточний ремонт міських доріг – 128,6 тис.грн;

- та інші заходи.

 

                                   Аналіз втрат до міського бюджету

Аналіз втрат до міського бюджету

    Таблиця 1

№ з/п

Показник

у разі прийняття рішення на 2022рік

у разі не прийняття рішення на 2022рік

Відхилен-

ня тис.грн.

(втрати до бюджету) у 2022 році

Ставка,%

Очікуваний обсяг надходжень, тис.грн

Ставка,% (мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень

1.

Єдиний податок всього, в т.ч:

 

7500,0

0

0

7500,0

2

1 група

      5

    41,7

0

0

41,7

3

2 група

10

   956,8

0

0

956,8

 

Разом втрати до бюджету

х

    х

0

0

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затверджені ставок єдиного податку для 1 та 2 групи фізичних осіб-підприємців полягає в необхідності наповнення міського бюджету та спрямуванні отриманих від сплати податків коштів на вирішення соціальних проблем територіальної громади.

Враховуючи вищенаведені аргументи, Комарнівською міською радою розробляється проект рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Комарнівської міської ради з 1 січня 2022 року», який оприлюднюється на офіційному сайті Комарнівської міської ради.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми є неможливим, оскільки здійснення вище перелічених заходів є засобом державного регулювання та, відповідно до Податкового кодексу України, є компетенцією міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України та зміни в адміністративно-територіальному устрою. А саме: у разі якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та протягом 10 днів не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового Кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок, ставки встановлені колишніми сільськими радами не будуть діяти.

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

*Виконання вимог чинного законодавства.

*Врегулювання правовідносин між Комарнівською міською радою та суб’єктами господарювання, що діють на всій території Комарнівської міської ради, в процесі нарахування та сплати єдиного податку.

*Встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до міського бюджету для виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку населених пунктів громади.

*Здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків і зборів, при формуванні бюджету міської ради.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2021 року діючі на території населених пунктів Комарнівської міської ради рішення про встановлення ставок єдиного податку мають бути скасовані як такі, що не пройшли регуляторну процедуру і не поширюються на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до  бюджету Комарнівської міської ради у 2022 році. 

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до бюджету міської ради.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку населених пунктів громади.

Альтернатива 3

Зменшення ставок Єдиного податку на 2022 рік, до 4% для I групи платників та 9% для II групи платників

 

Дана альтернатива дозволить зменшити податкове навантаження на СПД, що сплачують податок, проте прийняття такого рішення обумовить зменшення надходжень до бюджету територіальної громади і, як наслідок, обмеження ресурсів для реалізації заходів програм соціально-економічного розвитку населених пунктів громади.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органу місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Забезпечує:

- досягнення цілей державного регулювання;

 - сталість надходжень до  бюджету територіальної громади;

-належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міської ради.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ

Альтернатива 3

Зменшення надходжень до загального фонду бюджету міської ради і як наслідок – брак коштів на соціально-економічний розвиток населених пунктів.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Можливе незначне зменшення споживчих цін; сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

Альтернатива 2

Виділення коштів з міського бюджету на програми соціально-економічного розвитку населених пунктів міської ради

Відсутні

 

Альтернатива 3

Вирішення меншої кількості соціальних, інфраструктурних та інших проблем населених пунктів за рахунок зменшення дохідної частини  бюджету

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

0

147

147

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (1 відсоток).

Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.

Альтернатива 2

Сплата податку за обґрунтованими ставками.

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Комарнівської міської ради.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведена у додатку до цього АРВ.

Альтернатива 3

Зменшення податкового навантаження

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за зменшеними ставками.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1- Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

У разі неприйняття регуляторного акта, Єдиний податок справлятиметься за мінімальними ставками, що спричинить зменшення надходження до бюджету Комарнівської міської ради.

Альтернатива 2

3 - Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не будуть існувати)

 Цілі прийняття проекту рішення про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік будуть досягнені практично у повній мірі. До бюджету громади надійдуть додаткові кошти від сплати даного податку. Таким чином прийняттям даного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників єдиного податку.

Альтернатива 3

2- цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема зменшиться, проте деякі критичні її аспекти залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Зменшення податкового навантаження для СПД буде не таким вже й значним (24,85 грн в місяць для СПД I групи та 67 грн для II групи), при цьому міський бюджет втрачатиме щомісячно  8,7 тис. грн. Відповідно, недофінансованими можуть залишитися деякі соціальні заходи, такі як: надання матеріальних допомог мешканцям громади, забезпечення реалізації заходів щодо благоустрою в місті та селах і т.д. Що матиме негативний вплив на всіх мешканців громади ( 13,863 тис.мешканців проти 147 СПД, що матимуть вигоду від зменшення відсоткової ставки єдиного податку).

Балансу інтересів досягнути неможливо.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава (орган місцевого самоврядування):

- Надходження додаткових коштів до міського бюджету;

-Належне фінансування програм Комарнівської міської ради.

Горомадяни: Покращення рівня життя у населених пунктах громади за рахунок реалізації цільових програм;

Суб’єкти господарювання:

Сплата єдиного податку за обґрунтованими ставками

Держава (орган місцевого самоврядування):

Втрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням у друкованому ЗМІ.

Горомадяни: Витрати відсутні

Суб’єкти господарювання: сплата податків за встановленими ставками згідно рішення Комарнівської міської ради. Детальна інформація щодо очікуваних витрат, наведена у додатку до цього АРВ.

Сумарні витрати, грн: 7529,7тис.грн

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Сплата Єдиного податку за запропонованими ставками відбувається з 2011 року. Жодних претензій, чи зауважень щодо її розміру не надходило. В ході громадських слухань СПД підтримали встановлення податків на запропонованому рівні.

Оскільки базою оподаткування є прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата 5 та 10% відповідно суми податку є незначними для одного окремо взятого платника, проте в сукупності складають вагомий внесок до надходжень міського бюджету.

Альтернатива 3

Держава (орган місцевого самоврядування):

Відсутні.

Громадяни: Відсутні.

Суб’єкти господарювання:

Сплата єдиного податку за зменшеними ставками, поява вільних коштів.

Держава (орган місцевого самоврядування):

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням у друкованому ЗМІ.

Громадяни: Витрати відсутні

Суб’єкти господарювання:.

Сумарні витрати на сплату податку зменшаться та становитимуть, грн: 134,1 тис грн

Втрати міського бюджету становитимуть 104,4 тис.грн в рік.

В результаті чого не вдасться виконати у повному обсязі місцеві цільові програми, направлені на забезпечення комфортних та безпечних умов проживання 13,863 тис.мешканців громади.

Альтернатива 2

Для держави і громадян вигоди відсутні.

Суб’єкти господарювання                будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками (0 відсоток).

Держава (орган місцевого самоврядування):

витрати відсутні.

Горомадяни: Витрати відсутні

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, що суттєво зменшить надходжень у місцевий бюджет.

Витрати відсутні:

Рішення про встановлення єдиного податку на 2021 рік не буде діяти у 2022 році, що значно зменшить надходження до бюджету Комарнівської міської ради. Громада не отримає належного фінансування заходів пов’язаних із забезпеченням належного соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

 Цілі прийняття проекту рішення про встановлення єдиного податку на 2022 рік будуть досягнуті. Буде забезпечено стабільні надходження до міського бюджету, що дозволить реалізувати важливі для громади (і в тому числі СПД платників Єдиного податку) заходи. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто інтересів міської ради і платників Єдиного податку.

Зміни у Податковому, Бюджетному кодексах України, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Зменшення надходжень до міського бюджету нівелює вигоди для СПД, від зменшення сплати податку.

Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни у Податковому, Бюджетному кодексах України, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Альтернатива 1

Рішення про встановлення єдиного податку на 2021 рік не будуть діяти у 2022 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету. Громада не отримає належного фінансування заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку.

Вказана альтернатива є неприйнятною.

 Зміни у Податковому, Бюджетному кодексах України, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 - Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2022 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп, що забезпечить стабільні надходження до бюджету Комарнівської міської ради та дозволить реалізовувати заходи із забезпечення комфортного та якісного проживання мешканців населених пунктів громади.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Комарнівської ї міської ради, аналітичних показників Городоцького управління ГУ ДПС у Львівській області, інформації фінансового відділу Комарнівської міської ради, проведених консультацій та громадських слухань, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок єдиного податку на 2022 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

  1. розробка проекту рішення Комарнівської міської ради «Про встановлення з 1 січня  2022 року ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування, які здійснюють господарську діяльність на території Комарнівської міської ради»;
  2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання;
  3. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Комарнівської міської ради з 1 січня 2022року», з метою отримання зауважень та пропозицій.

4. Отримання пропозицій та зауважень щодо встановлення ставок оподаткування.

5. Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

6. Отримання пропозицій по удосконаленню проекту рішення від Державної регуляторної служби України;

7. Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради;

8. Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

9 Проведення заходів з відстежування результативності прийнятого рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що підпадають під дію даного регуляторного акта – 147, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії регуляторного акта - один рік або до прийняття нового рішення.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, у разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів. Тобто строк дії регуляторного акта з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року із можливістю внесення до нього змін та його відміни, у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках, або продовження строку дії.  

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назва показника

Одиниця виміру

Значення показника

I квартал 2022року

II квартал 2022року

III квартал 2022року

IV квартал 2022року

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників єдиного податку

тис.грн

1750

1800

1950

2000

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп

тис.грн

     249,6

249,6

249,6

249,7

Загальна кількість платників єдиного податку, чол.

Од.

284

284

284

284

Кількість платників єдиного податку І-ІІ груп, чол.

Од.

147

147

147

147

Сума коштів, що витрачатиметься СПД І-ІІ груп, пов’язаними з виконанням вимог акта

тис.грн

998,5

 

 

 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

50%

Відповідно до ч.5 ст.12 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», регуляторні акти прийняті органами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації. Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Комарнівської міської ради в мережі Інтернет за адресою: http://komrada.gov.ua.  Один екземпляр рішення буде надано до Городоцького управління ГУ ДПС у Львівській області

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Визначення результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим відділом Комарнівської міської ради.

Метод проведення відстеження результативності: Статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

  • дані фінансового відділу Комарнівської міської ради про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень єдиного податку до міського бюджету;
  • дані Городоцького управління ГУ ДПС у Львівській області щодо кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено у вересні 2022 року. 

 

 

Начальник фінансового відділу                                С.Попко

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "1" березня 2021 р. по "25" квітня 2021 р.

У зв’язку із запровадженими на території Львівської області карантинними обмеженнями, пов’язаними із поширенням коронавірусу, проведення робочих нарад, круглих столів чи робочих зустрічей за участі широкого кола осіб було неможливим. Від так консультації проводились в телефонному режимі, через мережу інтернет та шляхом особистих зустрічей.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

1

Ознайомлення із вихідними даними для розробки проекту рішення (кількість платників податків, обсяг надходжень за 2020 рік, а також заходи виконані за рахунок даних надходжень).

2

Телефонні консультації

10

Отримання інформації та пропозицій

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 284 (одиниці), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 284 (одиниці);

- питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури

Податки, грн

7500000

Х

х

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00

Х

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

284

 

 

8

Сумарно, гривень

7500000

Х

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування Розрахунок вартості 1 людино-години:. Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (Лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074, орієнтована мінімальна заробітна плата 6700грн.) у погодинному розмірі 6700,0/160=41,88грн./год

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
 

 1год*41,88 грн= 41,88

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності
 

1год*41,88 грн= 41,88

 0

11

Процедури офіційного звітування

0,5год*41,88=20,94

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 0

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

104,7

Х

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

284

 

16

Сумарно, гривень

29734,8

Х

0

* Всі розрахунки проведені згідно даних, які були отримані від суб'єктів підприємництва.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

7500000

 

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

29734,8

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

 

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

7529734,8

0

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

         7529734,8

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

7529734,8

 

-

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати єдиного податку (визначається виключно нормами Податкового кодексу України).

Відповідно до податкового законодавства, до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України. Гранична межа ставки, передбачена Кодексом складає:

  1. Для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.
  2. Для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
  3. Таким чином, прийняття ставок єдиного податку у на території  Комарнівської міської ради на рівні 5% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року для I групи і 10% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для II групи платників єдиного податку, є законним повноваженням міської ради.

 

Начальник фінансового відділу                                    С.Попко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень