Комарнівська територіальна громада
Львівська область, Львівський район

АНАЛІЗ регуляторного впливу до проєкту рішення Комарнівської міської ради «Про окремі питання оренди комунального майна Комарнівської міської територіальної громади»

Дата: 10.08.2021 17:32
Кількість переглядів: 445

 

УКРАЇНА

КОМАРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

81562, м. Комарно, вул. Січових Cтрільців, 34,  тел. 43-066; 43-488, ЄДРПОУ 26411516 komarno.rada.official@gmail.com

АНАЛІЗ 

регуляторного впливу

до проєкту рішення Комарнівської міської ради «Про окремі питання оренди комунального майна Комарнівської міської територіальної громади»

 

1. Визначення проблеми

    Частиною другою статті 17 Закону України від 03 жовтня 2019 року  № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» (надалі – Закон) визначено, що у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо державного майна та представницькими органами місцевого самоврядування – щодо комунального майна.

   Слід відмітити, що у зв’язку з введенням в дію Закону Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 р. № 786, діяла лише в частині, яка не суперечить вимогам Закону. На даний час чинна Методика розрахунку орендної плати за державне майно, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630, тобто Законом не передбачено наявність методики розрахунку орендної плати саме за оренду комунального майна.

     З огляду на зазначене, постала потреба в розробленні відповідного нормативного акта, оскільки законодавчо не передбачено методику для комунального майна та пропорції розподілу орендної плати.

      Відділом юридичної та кадрової роботи спільно з Фінансовим відділом підготовлено проєкт рішення Комарнівської міської ради «Про окремі питання оренди комунального майна Комарнівської міської територіальної громади» (надалі – проєкт акта, рішення), яким окрім загальних положень про оренду комунального майна на території Комарнівської міської ради, типового договору оренди та Порядку надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна визначатимуться:

  • формули розрахунку орендної плати;
  • форма розрахунку орендної плати;
  • орендні ставки для орендарів, які мають право на отримання майна в оренду без аукціону;
  • орендні ставки для орендарів, які мають право на продовження договору оренди відповідно до законодавства, яке було чинним до набрання чинності Законом.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

ні

Громадяни

-

+

Комарнівська міська рада

 

+

-

Субєкти господарування

+

-

в т.ч. суб’єкти малого підприємництва

+

_

 

2. Цілі регулювання

Цілями регулювання є забезпечення виконання приписів Закону України від    03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної, місячної).

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            Альтернативи визначено з огляду на вимоги Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», якими надано право органам місцевого самоврядування затверджувати Методику розрахунку орендної плати щодо комунального майна.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити чинний регуляторний акт (Методика розрахунку плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Комарно, затверджена рішенням  Комарнівської міської ради №179 від 14.12.2011р. та Рішення Комарнівської міської ради №308 від 29 березня «Про затвердження Положення про оренду комунального майна територіальної громади м. Комарно»).

Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року            № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Альтернатива стосується лише центральної садиби Комарнівської територіальної громади – м. Комарно.

Альтернатива є недоцільною.

Прийняття нового регуляторного акта.

 

 

 

 

Альтернатива 2

Відповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ    «Про оренду державного та комунального майна».

Найбільш доцільна альтернатива.

 3.1.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Чинна Методика  та Рішення Комарнівської міської ради №308 від 29 березня «Про затвердження Положення про оренду комунального майна територіальної громади м. Комарно» не відповідатиме  положенням  Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», та не вирішує проблеми, що склалася.

Альтернатива 2

Забезпечення виконання договірних відносин, надходжень коштів від оренди майна.

Забезпечення прозорості та доступності Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів Комарнівської міської  ради.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Припущено, що кількість суб’єктів господарювання (орендарі комунального майна), що мають виконати вимоги регулювання, становитиме 36.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Незабезпечення:

виконання договірних умов, визначення прав та обов’язків сторін.

Альтернатива 2

Відкритість процедури, прозорість дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з підтримкою діяльності комунальних підприємств міської ради.

відсутні

 

4.ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

№ з/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів (обладнання та приладів) та їх утримання,  грн.

0,00

0,00

2.

Податки та збори, зміна їх розміру, грн.

0,00

0,00

3.

Витрати із ведення обліку, підготовки та подання звітності державним органам, грн.

0,00

0,00

4.

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), грн.

0,00

0,00

5.

Витрати на отримання адміністративних та інших послуг, грн.

0,00

0,00

6.

Інше, грн.

0,00

0,00

7.

РАЗОМ (сума рядків 1+2+3+4+5+6)

0,00

0,00

8.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, од.

36

9.

Витрати суб’єктів господарювання на виконання регулювання

0,00

0,00

10.

Сумарні витрати за альтернативами

0,00

0,00

11.

Альтернатива 1

0,00

0,00

12.

Альтернатива 2

0,00

0,00

 

5.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною

системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути мети регулювання, визначеної у пункті 2.

Альтернатива 2

4

Є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти мети регулювання та встановить єдині методологічні підходи щодо розрахунку орендної плати під час передачі майна комунальної власності без проведення аукціону.

 

 6.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

6.1.Механізм дії регуляторного акта.

       Відповідно до Закону передача майна в оренду відбувається на аукціоні. При цьому статтею 15 Закону передбачені виключення з цього загального принципу – певні категорії орендарів мають право на укладення договору оренди без аукціону.

      Чинна Методика розрахунку плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Комарно, затверджена рішенням  Комарнівської міської ради №179 від 14.12.2011р. та Рішення Комарнівської міської ради №308 від 29 березня «Про затвердження Положення про оренду комунального майна територіальної громади м. Комарно»), діятиме лише для тих суб’єктів, які уклали договори оренди комунального майна до набрання чинності чинного на даний час Закону та продовжуватимуть їх дію  вперше.

 

 6.2.Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

     Для розв’язання проблем, визначених у розділі І, передбачається визначити чіткий механізм впорядкування процедури контролю.

Комарнівській міській раді та її виконавчим органам  для впровадження вимог регулювання необхідно:

  • забезпечити інформування про вимоги регуляторного акта суб’єктів господарювання;
  • організувати виконання вимог регулювання.

            Суб’єктам господарювання для впровадження вимог регулювання необхідно:

  • ознайомитися з вимогами регулювання;
  • організувати виконання вимог регулювання.

     Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

       Запропонований проєкт регуляторного акта не передбачає бюджетних витрат на регулювання.

 

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

   Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення змін.

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

    В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

  • розмір надходжень орендної плати;
  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта.

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

    Стосовно регуляторного акта виконавчими органами Комарнівської міської ради буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

    Базове відстеження результативності акта буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом оброблення результатів, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

      Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

        Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

 

 

В.п. міського голови                                                          Іван Вовк

 

 

 

Начальник відділу юридичної та кадрової роботи                               Гірняк Г.М.

Начальник фінансового відділу                                                               Попко С.Р.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень