Комарнівська міська рада
Городоцький район, Львівська область
Офіційна сторінка

Про упорядкування умов оплати праці посадових осіб та службовців апарату управління, виконавчого комітету Комарнівської міської ради.

 

 

 

                   

УКРАЇНА

КОМАРНІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  ХVІІ  позачергова сесія VІІ  скликання

 

РІШЕННЯ  №   183

 

від    28 лютого 2017  року

м.  Комарно

 

Про упорядкування умов оплати

праці посадових осіб та службовців

апарату управління, виконавчого

комітету Комарнівської  міської ради.

 

         Керуючись ст..26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.143 Конституції України, Законом України «Про оплату праці»,  на виконання ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   Бюджетного кодексу України;   Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;  наказу Міністерства праці України « Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» № 77 від 02.10.1996 року ;постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1013 „Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” , Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 77 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 і від 9 грудня 2015 р. № 1013», постанова  від 20 травня 2009 р. N 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,  органів прокуратури, судів та інших органів,  що фінансуються з бюджету»,міська рада -

 

ВИРІШИЛА:

І.  Встановити голові, секретарю ради та заступнику міського голови  з питань діяльності виконавчого комітету надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років в межах затверджених видатків на оплату праці.

 

ІІ. Здійснювати щомісячне преміювання голови, секретаря ради та заступника міського голови в розмірі 100% до посадового окладу, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат в межах затверджених видатків на оплату праці. Надавати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

 

ІІІ  Надати право міському голові м.Комарно проводити щомісячне преміювання міського голови,  секретаря ради та заступника міського голови у  розмірі 100% до посадового окладу, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат в межах затверджених видатків на оплату праці, щомісячно надавати надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років в межах затверджених видатків на оплату праці, надавати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, згідно розпорядження.

 

ІV. Надати право міському голові у межах фонду оплати праці працівників затвердженого радою рішення сесії міської ради про міський бюджет м.Комарно на відповідний бюджетний рік:

 

А) встановлювати надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років,

Б) здійснювати щомісячне преміювання працівників  не менше 10% до  посадового окладу, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат,

Г) надавати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати,

             Д) надбавку за вислугу років в органах місцевого самоврядування, залежно від стажу роботи у розмірах відповідно до вимог чинного законодавства

 

Е) надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування, в розмірі залежно від встановленого рангу.

 

Є) надбавку за ненормований робочий день  водію у розмірі 25% від тарифної ставки за відпрацьований час та  надбавку за класність  10%.

 

V.  В період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно чинного законодавства.

 

VІ.Затвердити умови оплати праці посадових осіб та службовців апарату управління та виконавчого комітету Комарнівської міської ради на 2017 рік,  згідно з додатком № 1 (додається).

 

VІІ. Конкретні умови та порядок преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання (додаток 2 додається)

 

VІІІ.Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет :

-  соціальні стандарти та соціальні гарантії у поточному бюджетному періоді  застосовуються у розмірах та на умовах, що діяли у грудні попереднього бюджетного періоду ;

- норми цього рішення діють до прийняття відповідного рішення на наступний бюджетний період.

              ІХ. Дане рішення вступає в дію з 1 січня 2017 р.

               Х. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань економічної політики бюджету.

 

 

 

Міський голова                                                     Іваницький Т.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1.

                                                                                     до рішення сесії міської ради

                                                                                      від «  28 »  лютого  2017 р. №   183

 

Умови оплати праці посадових осіб та службовців

апарату управління та виконавчого комітету

 Комарнівської міської ради на 2017 рік

 

N з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кіль-кість штат-них

посад

 

Посадовий

оклад

(грн.)

Надбавки визначені постано-вою КМУ № 268  (%)

Премія

(%)

Примітка

А

1

2

3

6

7

 

1

Міський  голова

1

2521

50

100

 

Розмір премії кори-гується   в межах фонду оплати праці та економії фонду заробіт-ної плати та виплачується за фактич-но відпра-цьова-ний період

2

Секретар  ради

1

2328

50

100

3

Заступник міського голови з питань діяльності виконав-чого комітету

1

2328

50

100

4

Головний бухгалтер

1

1723

50

100

5

Спеціаліст ІІ категорії.

1

1723

50

100

6

Спеціаліст ІІ категорії.

1

1723

50

100

7

Спеціаліст ІІ категорії.

1

1723

50

100

8

Завідуючий військово – облікового бюро

1

1723

50

100

9

Водій

1

1971

 

20

10

Прибиральник службових приміщень

1

1958

 

20

11

Відповідальний черговий

1

1958

 

20

12

Оператор котелень

1

1958

 

20

 

Всього штатних одиниць

12

 

 

 

 

 

 

 

                 

* преміювання виплачується на підставі даного рішення

** преміювання працівників проводиться на підставі розпорядження міського голови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

Затверджено

                                                                                      Рішенням ХVІІ позачергової

 сесії міської ради

                                                                                      № 183 від «  28  »  лютого  2017 р. 

                                                                                          

                                                                                            

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам

Комарнівської міської ради

 

        Дане положення розроблене на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,  суддів та інших органів», наказу Міністерства праці та соціальної   політики України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

        Дія цього положення поширюється на всіх працівників міської ради, в тому числі голови, заступника, секретаря, спеціалістів та працівників обслуговуючого персоналу виконавчого комітету Комарнівської міської ради.

 

  1. Періодичність преміювання та строки виплати премії.

1.1. Преміювання   працівників   міської   ради   проводиться   за   результатами    роботи за місяць.

            1.2.Преміювання міського голови, здійснюється щомісячно за результатами роботи

            за місяць (починаючи з січня місяця поточного року) у розмірі, встановленому 

            рішенням  сесії міської ради у межах фонду заробітної плати та економії по ньому.

1.3. В окремих  випадках  за  виконання  особливо важливих робіт спеціалістам може     видаватися   одноразова   премія,    а    також    до    державних   та  професійних  свят  та  ювілейних  дат  згідно  з   розпорядженням  міського голови.

            1.4. Виплата премії проводиться в місяці, що йде за ним, за який    здійснюється   

            преміювання. В окремих випадках    премія   може   здійснюватись    в   поточному

            місяці.

 

  1. Порядок визначення фонду преміювання

2.1.Здійснювати    преміювання     працівників    відповідно   до   їх  особистого  вкладу в загальні результати роботи, а також до державних та професійних  свят   та   ювілейних   дат   у   2017 році   в  межах  коштів, передбачених на    преміювання у  кошторисі  міської ради та економії коштів на оплату праці.

2.2. Починаючи  з  січня  2017  року  на  створення річного фонду преміювання   спрямовуються      кошти     в    розмірі    не     менше     як      10    відсотків посадових   окладів   та   економії   фонду   оплати  праці згідно зі штатним  розписом.

2.3. Кошти    на    преміювання    передбачаються    в    кошторисі    витрат   на   утримання міської ради.

2.4. На    преміювання    працівників   за     результатами    роботи   за    місяць спрямовуються     кошти    в    розмірі  не  менше  10  відсотків   посадових  окладів   та   економії   фонду   оплати   праці,  що склалась з початку року.

 

  1. Розмір премії.

3.1. Розмір     премії     кожному     працівникові    міської    ради   визначається  розпорядженням  міського  голови   залежно  від особистого внеску праці в  загальні результати роботи.

3.2. Премія  не  виплачується  працівникам за час тимчасової непрацездатності,   щорічних  відпусток,  відпусток  за власний рахунок, навчальних відпусток    та  за  період  довгострокових  відряджень  за  кордон по вивченню досвіду   роботи, а також у інших випадках передбачених законодавством.

3.3. Працівникам,    звільненим   з   роботи   в тому місяці, за який проводиться  преміювання,  премія   не   виплачується,   за   винятком   працівників,    які  вийшли   на   пенсію,   або    звільнилися   за  станом здоров’я, по переводу.

3.4. Працівники   можуть  бути  позбавлені  премії  повністю,  або   частково  за  невиконання      своїх     обов’язків     (несвоєчасне     виконання     завдань,   погіршення    якості   роботи,  тощо),  порушення  трудової   дисципліни та громадського порядку на підставі розпорядження міського голови , а також у випадку відсутності коштів.

 

  1. Порядок підготовки наказу про преміювання працівників міської ради.

4.1. Бухгалтер по заробітній платі обчислює суму премії, виходячи із  загальної суми, що спрямовується на преміювання за результатами роботи  за місяць   

(п. 2.4.),  пропорційного   фонду   оплати   праці,    передбачених   штатним       розписом   на   фактичну   кількість   працівників  та  погоджує з головним   бухгалтером.

4.2. Головний бухгалтер на підставі погодженого списку готує розпорядження  і подає його на підпис міському голові, який визначає конкретну суму премії кожному працівникові.

 

  1. Порядок надання матеріальної допомоги працівникам міської ради.

5.1. Для надання працівникам  матеріальної допомоги спрямовуються кошти в    розмірі середньомісячного заробітку.

5.2. Матеріальна   допомога   на   оздоровлення   надається  відповідно до ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», згідно  Постанови  Кабінету  Міністрів України від  09 березня    2006 року  № 268  «Про  впорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  апарату  органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури, суддів та інших    органів»  і   виплачується   в   розмірі     посадового окладу  ( при  наявності коштів  в розмірі середньомісячної заробітної плати) при наданні щорічних відпусток.

    Виплата    допомоги   на   оздоровлення   є   обов’язковою.

            При   наявності   економії   фонду   оплати   праці,   а також за розпорядженням міського     голови      матеріальна      допомога    на    оздоровлення    може надаватись  в  розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника  згідно  Постанови  Кабінету  Міністрів України від  09 березня    2006 року  № 268  «Про  впорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  апарату  органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури, суддів та інших    органів».

5.3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  09 березня  2006   року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці    апарату   органів виконавчої влади, органів   прокуратури, суддів та інших   органів»  може надаватись матеріальна допомога працівникам для вирішення  інших     соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати    за їх заявою та розпорядженням міського голови.

 

Міський голова                                        Т.І.Іваницький